Strategisk salg og key account management

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Studerende Undervisning Miljoe Jordbundsproever 0262

Særligt for det grønne område og agroindustrien

Bliv bedre rustet til at lede og gennemføre salg på strategisk niveau og få kompetencer til at sælge professionelt på både BtB- og BtC-markedet.

Du lærer at arbejde med salgsledelse, key account management og risikostyring i salget.

Faget er for dig der arbejder med salg, strategisk salg og salgsledelse.

Styrk salgskompetencerne

Med faget ‘strategisk salg og key account management’ får du kompetencer til selvstændigt at analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau, og du bliver i stand til at styre kilderne til og antallet af leads.

Du får desuden viden om og forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Indhold

 • Key account management
 • Relationssalg
 • Projektsalg
 • Tillidsbaseret rådgivning
 • Købsadfærd og indkøbsstrategi
 • Salgscenteret
 • Forhandling
 • Salgsledelse
 • Motivation og coaching
 • Salgsstrategi
 • Salgsplanlægning
 • Salgsopfølgning (Pipeline Management)
 • Salg gennem netværk og sociale medier
 • Risikostyring i salget
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Lead Management (styring af emne-generering).

Mulighed for studiedage

Der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lønrefusion ved kompetencefonden til 2 studiedage ud over de planlagte undervisningsdage, hvor der kan læses pensum, trænes værktøjer eller forberedes til eksamen.

Spørgsmål (også om SVU)? Kontakt Bettina

Bettina Arndt

Telefon

7228 6178

Stilling

chefkonsulent

Varighed

Der er 6 undervisningsdage, kl. 9.00-15.30, plus en dag med eksamen (30 min. pr. deltager).

Pris

Samlet pris for undervisning, eksamen, opgavevejledning og forplejning, kr. 9.000,- pr. deltager.

Kompetencefondene yder støtte til deltagergebyr og lønrefusion, såfremt der søges SVU, hvor det er muligt. Det betyder, at forløbet næsten er omkostningsfrit. For spørgsmål om kompetencefonden, kontakt venligst Lotte Julin Bock på tlf. 2942 8416 eller mail ljb@gls-a.dk

Eksamen og ECTS-point

'Strategisk salg og key account management' afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 min., kombineret med en erhvervscase.

Faget giver dig 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

'Strategisk salg og key account management' er et virksomhedstilpasset forløb, som også kan indgå som fag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, hvis du ønsker at fortsætte og tage en hel uddannelse.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt