Studerende Undervisning Miljoe Jordbundsproever 0262

Særligt for det grønne område og agroindustrien

Bliv klogere på, hvordan du kan arbejde mere effektivt og anderledes med nye ruiner og processer.

Du tilegner dig den fornødne viden om, hvad der kræves for at agere som ambassadør for god holdning og adfærd. Du får forståelse for de vigtigste faser i et projekt: Opstart, planlægning, gennemførelse og evaluering. Du bliver bevidst om egne styrker og udviklingsområder som projektdeltager.

Målgruppe

For alle nuværende og kommende projektledere eller projektmedarbejdere.

Det er ikke afgørende, om du sidder med salg, indkøb, produktion eller kommunikation, for vi sætter vi fokus på processen - og hvordan det kan hjælpe dig til at styrke overblik og effektivitet.

Fagets indhold

  • Værktøjer til at ”tage ejerskab” i forhold til at styre eller deltage i udvikling og/eller implementering af projekter fra start til slut
  • Projektmodeller, herunder agile (adrætte/fleksible) projektformer
  • Projektetablering og –mål. Værktøjer til at designe processer og forløb – flowforståelse, rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
  • Håndtering af gruppedynamik og gruppeprocesser
  • Planlægning, prioritering og proces
  • Projektet som forandringsproces
  • Fra projekt til dagligdag: Hvordan konverterer man projektopmærksomheden og den særlige energi i et nyt projekt ind i en travl dagligdag, hvor det konkrete it projekt blot bliver endnu en opgave i den lange række?
  • Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med implementering af projekter
  • Praktisk træning i forbindelse med implementering og facilitering

Vi arbejder med dit eget projekt som case.

Mulighed for studiedage

Der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lønrefusion ved kompetencefonden til 2 studiedage ud over de planlagte undervisningsdage, hvor der kan læses pensum, trænes værktøjer eller forberedes til eksamen.

Spørgsmål (også om SVU)? Kontakt Bettina

Bettina Arndt

Telefon

7228 6178

Stilling

chefkonsulent

Varighed

6 undervisningsdage, kl. 9.30-16.30, plus en dag med eksamen (30 min. pr. deltager).

Pris

Samlet pris for undervisning, eksamen, opgavevejledning og forplejning, kr. 9.000,- pr. deltager.

Kompetencefondene yder støtte til deltagergebyr og lønrefusion, såfremt der søges SVU, hvor det er muligt. Det betyder, at forløbet næsten er omkostningsfrit. For spørgsmål om kompetencefonden, kontakt venligst Lotte Julin Bock på tlf. 2942 8416 eller mail ljb@gls-a.dk

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 min., kombineret med en erhvervscase. Du får 10 ECTS-point for faget.

Projektledelse er et virksomhedstilpasset forløb, som også indgår som fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, hvis du ønsker at fortsætte og tage en hel uddannelse.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt