Organisation og arbejdspsykologi

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Studerende Undervisning Miljoe Jordbundsproever 0262

Særligt for det grønne område og agroindustrien

Med 'organisation og arbejdspsykologi' får du praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering, kultur, trivsel og motivation.

Målgruppe

'Organisation og arbejdspsykologi' er for dig, som ønsker at udvikle din forståelse for organisatoriske og arbejdspsykologiske processer og problemstillinger, så du aktivt kan tage del i løsningen af opgaver inden for området.

Indhold

 • Organisationsudvikling
 • Organisationsstruktur og omgivelser
 • Styringsprocesser
 • Individ, grupper og teams
 • Motivation i arbejdslivet
 • Kultur og værdier
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser
 • Metodeteori og dataindsamling

Udbytte

Når du er færdig med 'organisation og arbejdspsykologi' kan du;

 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
 • anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
 • analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne
 • anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams
 • indsamle og anvende data til at undersøge en organisatorisk problemstilling

Pris

Samlet pris for undervisning, eksamen, opgavevejledning og forplejning, kr. 9.500,- pr. deltager.

Betales der via omstillingsfond, dækker omstillingsfond deltagergebyr på 6.900,-

Kompetencefondene yder støtte til deltagergebyr og lønrefusion, såfremt der søges SVU, hvor det er muligt. Det betyder, at forløbet næsten er omkostningsfrit.

For spørgsmål om kompetencefonden, kontakt venligst Lotte Julin Bock på tlf. 2942 8416 eller mail ljb@gls-a.dk

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion - og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "organisation og arbejdspsykologi" som et enkeltstående kursus. Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt (8 sider). Du bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

'Organisation og arbejdspsykologi' giver 10 ECTS-point.

Spørgsmål (også om SVU)? Kontakt Bettina

Bettina Arndt

Telefon

7228 6178

Stilling

chefkonsulent

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt