Efteruddannelse Kursister Studiemiljø 2021 765

Bilbranchens diplomuddannelse

Kompetencegivende diplomuddannelse, som giver dig ny viden og nyttige værktøjer inden for ledelse, forretningsforståelse og bæredygtighed

Bilbranchens diplomuddannelse er udviklet særligt til nuværende og kommende ledere i fremtidens bilbranche.

Uddannelsen giver indsigter, metoder og værktøjer, som kan bruges i virksomheden med det samme. Medarbejderen styrker sine lederkompetencer med fokus på bl.a. samarbejde, stærke teams, innovation og ledelse af forandringer.

Derudover tager medarbejderne ny viden om bæredygtig udvikling med tilbage til virksomheden, ligesom de bliver klædt på til at analysere og handle på trends hos forbrugere og i markedet.

8 bilfag på diplomniveau

Tag som enkeltfag eller sammensæt fagene til en fuld diplomuddannelse til samlet 60 ECTS-point. Fag på diplomniveau svarer til en HD 2. del eller en bacheloruddannelse.

Det personlige lederskab og forandring

Det personlige lederskab og forandring

Formålet er, at du udvikler din egen ledelsesidentitet og praktiserer personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til din egen organisations behov og opgaveløsning.

Det personlige lederskab og forandring
Forretningsforståelse

Forretningsforståelse

Dette fag i 'forretningsforståelse' giver dig viden og kompetencer til at opnå en økonomisk og strategisk forståelse af virksomhedens forretning.

Forretningsforståelse
Teamledelse

Teamledelse

Dette fag i 'teamledelse' er for dig, som ønsker at styrke din rolle som teamleder. Her får du kompetencer til at udvikle og lede effektive teamsamarbejder.

Teamledelse
Kundeindsigter, trends og tendenser

Kundeindsigter, trends og tendenser

Faget giver dig viden og konkrete værktøjer til at få ny datadreven indsigt i konkrete kundesegmenter, trends og tendenser inden for din branche.

Kundeindsigter, trends og tendenser
Tværgående ledelse

Tværgående ledelse

Med faget styrker du din måde at opbygge værdiskabende samarbejde både internt i organisationen og med eksterne partnere.

Tværgående ledelse
Viden- og innovationsledelse

Viden- og innovationsledelse

Faget giver dig som leder redskaber til at optimere virksomhedens potentiale og lede innovative teams, så de positivt bidrager til virksomhedens bundlinje.

Viden- og innovationsledelse
Ledelse og bæredygtighed

Ledelse og bæredygtighed

Faget klæder dig på til at håndtere den komplekse omstilling mod bæredygtighed i organisationer. Vi fokuserer på ledelsens rolle i at skabe og implementere bæredygtige tiltag og grøn omstilling.

Ledelse og bæredygtighed
Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

I afgangsprojektet demonstrerer du din evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Emnet vælger du selv.

Afgangsprojekt

Det tager medarbejderne med hjem i virksomheden

Bilbranchens diplomuddannelse er for nuværende og kommende ledere, som ønsker at:

  • arbejde med egen ledelsesidentitet og styrke evnen til at håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer
  • udvikle sin kommunikative og refleksive ledelsespraksis
  • styrke sin forretningsforståelse og få indsigt i sammenhængen mellem nøgletal, forretningen og virksomhedens handlemuligheder
  • skabe gode rammer for effektive og velfungerende teams
  • styrke samarbejdet på tværs til gavn for både kunder, samarbejdspartnere og virksomheden
  • udvikle forretningen på baggrund af viden om markeds- og forbrugertrends
  • få indsigt, metoder og værktøjer til at udvikle virksomheden i en bæredygtig retning
  • få et stærkt netværk inden for bilbranchen

Uddannelse tæt på jobbet

Uddannelsen tages sideløbende med jobbet i bilbranchen. Der løses konkrete opgaver fra hverdagen som en del af studiet, og medarbejderne får værktøjer, som de kan prøve af i praksis med det samme.

Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen, og forløbet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er en fleksibel diplomuddannelse, som tager udgangspunkt i diplomuddannelsen i ledelse.

Uddannelsen består af syv diplomfag med eksamen, brancherettede gæsteoplæg samt et afsluttende afgangsprojekt. Du kan tage en hel uddannelse eller enkelte fag. Du bestemmer.

Der er typisk 4 undervisningsdage på et diplomfag med 5 ECTS og 8 undervisningsdage på et diplomfag med 10 ECTS.

Uddannelsen tages typisk over en periode på tre år.

Fag på forløbet:

Adgangskrav

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Tilmelding

Se hvilke fag du kan tilmelde dig.

Forretningsforståelse

Startdato: 26-08-2024

Tidspunkt: Dag

Pris: 14.400 kr.

Teamledelse

Startdato: Uge 3 2025

Tidspunkt: Dag

Pris: 9.000 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Kundeindsigter, trends og tendenser

Startdato: Uge 12 2025

Tidspunkt: Dag

Pris: 9.000 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Tværgående ledelse

Startdato: Uge 35 2025

Tidspunkt: Dag

Pris: 9.000 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Viden- og innovationsledelse

Startdato: Uge 44 2025

Tidspunkt: Dag

Pris: 9.000 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Ledelse og bæredygtighed

Startdato: Uge 2 2026

Tidspunkt: Dag

Pris: 9.000 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Afgangsprojekt - bilbranchens diplomuddannelse

Startdato: Uge 3 2026

Tidspunkt: Dag

Pris: 16.200 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Har du spørgsmål, så kontakt:

Peter Brandt-Clausen

Telefon

7228 6176

Stilling

chefkonsulent

Uddannelsen foregår på Ringvej Syd 104 i Viby J

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej til os