Katrine Striboll Bjærge OK Energi

OK med uddannelse til alle medarbejdere

Hos energiselskabet OK er medarbejdernes efteruddannelse og kompetenceudvikling en naturlig del af organisationens DNA. Og i et employer branding-perspektiv er uddannelse et stadigt vigtigere parameter til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i OK

Hvad betyder uddannelse for employer branding og employee advocacy?

Svaret på dét spørgsmål skal employer branding specialist i energiselskabet OK, Katrine Striboll-Bjærge, ikke tænke mange sekunder over.

”Mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling er ganske enkelt en nødvendighed for en virksomhed som OK. Vi er afhængige af medarbejdere, der vil lære nyt og udvikle sig, så vores organisation løbende kan tilpasse sig den meget foranderlig verden, vi lever i. Derudover oplever vi, at de unge generationer har en større forventning om løbende at kunne udvikle sig fagligt som en del af arbejdslivet.”

Employer branding kræver synlighed om uddannelse

I forhold til employer branding er det derfor vigtigt at synliggøre mulighederne for uddannelse, mener Katrine Striboll-Bjærge.

Hos OK har man fx en hjemmeside på Erhvervsakademi Aarhus, hvor OK’s medarbejdere kan se, hvilke muligheder der er for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Og derudover er man ved at udvikle en egentlig karriereside, så uddannelsesmulighederne i OK også bliver synlige eksternt.

Ifølge Katrine Striboll-Bjærge er de bedste ambassadører for OK’s mange uddannelsestilbud dog medarbejderne selv - gennem employee advocacy.

”Hos OK er tilgangen til uddannelse tillidsbaseret forstået på den måde, at vi ikke vrider armen om på nogen for at få dem til at uddanne sig. I stedet er vi tydelige omkring, at alle med ambitioner og lyst til at uddanne sig også har muligheden. Derudover har vi en kultur, hvor vores medarbejdere fortæller om deres uddannelse til kolleger, venner og familie, så mulighederne for uddannelse i OK på den måde spreder sig som ringe i vandet.”

En kultur, som Katrine Striboll-Bjærge også personligt bidrager til, da hun forleden fik en henvendelse fra en kollega, der gerne ville høre om hendes erfaringer med akademimodulet i projektledelse. En henvendelse foranlediget af et opslag på LinkedIn om efteruddannelsesforløbet.

Employee advocacy kræver et godt uddannelses-DNA

Katrine Striboll-Bjærge vurderer, at OK har et godt udgangspunkt for employee advocacy med afsæt i organisationens DNA og kultur omkring uddannelse.

Fremover er det nødvendigt, at vi uddanner os hele livet, og det skal arbejdspladserne – som OK allerede har gjort – indrette sig efter. Vi tilbyder fx traineeforløb, hvor du arbejder hos OK, mens du får en akademiuddannelse, og derudover er der andre tilsvarende initiativer under udvikling.”

Hun er selv kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i efteruddannelse. Og i de snart to år, hun har været ansat hos OK, har hun uddannet sig indenfor projektledelse hos Erhvervsakademi Aarhus, blevet DiSC-certificeret og har været på kursus i Nudging gennem Teknologisk Institut.

Det understreger en anden vigtig pointe om efteruddannelse, nemlig, at det er relevant for alle – også højtuddannede.

Sådan skriver OK om sig selv som arbejdsplads

Inspireret ? Tjek på OK's hjemmeside, hvordan virksomheden beskriver mulighederne for efteruddannelse til folk, der søger job hos OK

Se www.ok.dk

Tre gode råd til employer branding og employee advocacy

Katrine Striboll-Bjærge har tre gode råd til andre organisationer og virksomheder, der vil bruge uddannelse strategisk i forhold til employer branding og employee advocacy:

  • Det skal være lysten og motivation, der er medarbejdernes driver for uddannelse, hvis advocacy-delen skal være troværdig.
  • De forskellige tilbud og muligheder for uddannelse, som virksomheden tilbyder, skal være tilgængelige både i forståelsen, at det er overskueligt at gå i gang med en uddannelse, og i forståelsen, at det er synligt for omverdenen, hvad virksomheden tilbyder sine medarbejdere.
  • Fortællingen om uddannelse skal i høj grad bæres af medarbejdere, og derfor skal de gode ambassadører i organisationen identificeres. Ifølge Ballisagers kandidatanalyse fra 2022 stoler 68 procent mest på ansatte, når de skal danne sig et indtryk af en virksomhed. Til sammenligning tror 11 procent mest på virksomhedens website og sociale medier, og kun 1 procent på reklame fra virksomheden.
Det Er Forankring Af Viden Og Udvikling Der Rækker Langt Udover Almindeligt Kursus

OK | Strategisk samarbejde om nye kompetencer

Læs mere om, hvordan energiselskabet OK styrker både personlige og faglige kompetencer i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Læs casen her