Statistisk forsøgsplanlægning

Med faget 'statistisk forsøgsplanlægning' bliver du klædt på, så du kan stå for statistisk planlægning af analyse- og forsøgsarbejde.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive faget anvendt statistik og planlægning af forsøg.

Indhold

Anvendt statistik inden for specialerne:

  • Statistisk Proces Control (SPC)
  • Én-, to- og flersidet variansanalyse
  • Blokforsøg
  • Reducerede forsøgsplaner (screeningsforsøg)
  • Kemometri
  • Statistisk forsøgsplanlægning - opstilling af hypotese, valg af forsøgsstruktur, dimensionering og metoder til resultatbearbejdning.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig gruppeopgave med en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående fag - eller del af en hel uddannelse

'Statistisk forsøgsplanlægning' er et fag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående fag, eller bruge det som led i en hel overbygningsuddannelse til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Litteratur Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Miller & Miller, 6th edition, Prentice Hall.
  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 7/E, James Miller, Jane C Miller, 2018 Pearson Higher Education, ISBN-13: 9781292186719
Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Statistisk forsøgsplanlægning

Startdato: 09-11-2020

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag