Fødevareudviklere får ny viden på Erhvervsakademi Aarhus

Fødevareudviklere og laboratorieteknikere opkvalificeres på professionsbachelorniveau sideløbende med deres job.

Uddannelse og job kan godt kombineres. Det siger seniorlaborant Iben Steensgaard fra IFF og projektleder Maiken Juul Hansen fra Danish Food Cluster. De har videreuddannet sig på professionsbachelorniveau på Erhvervsakademi Aarhus.

”Det handler om løbende at forbedre sine kvalifikationer,” siger Iben Steensgaard. Hun er uddannet laboratorietekniker og har en diplom i fødevareingeniørarbejde. Efter otte års arbejde hos IFF uden efteruddannelse, tørstede Iben efter at lære nyt.

”Jeg havde bl.a. været med til at bygge en afdeling op og oplære nye kollegaer og ville gerne blive klogere på, hvordan jeg kunne forenkle og effektivisere arbejdsprocesser ,” siger Iben. Hun fulgte derfor to fag om bl.a. formidling af videnskabsteori og Lean-forretningsfilosofi på professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Fælles sprog

Forløbet varede knap tre måneder. Iben fik uddannelsesudgifterne delvist refunderet af IKUF, Industriens Kompetenceudviklingsfond. Iben brugte noget af sin arbejdstid og meget af sin fritid på efteruddannelsen. Det var dog det hele værd, konkluderer hun.

”Jeg er helt sikkert blevet klogere. Det har været godt at få teori på det, jeg har arbejdet med i årevis og få et fælles sprog med forskerne på min arbejdsplads.”

Klogere på forstøvringsteknikker

At job og studie fint kan forenes er også erfaringen hos projektleder Maiken Juul Hansen fra Danish Food Cluster, der er en medlemsorganisation indenfor fødevareinnovation. Hun fulgte faget ’fødevareteknologi 1’ på 2. semester på professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi. Maiken deltog i undervisning en dag og nogle gange tre dage om ugen – og blev klogere på bl.a. sprøjte- og forstøvringsteknikker.

”Jeg har fået større indsigt i de tekniske processer omkring teknologien bag fødevareudvikling. Det er en stor fordel for mig i mit daglige arbejde, hvor jeg skal kommunikere med ansatte i fødevaresektoren. Nu kan jeg bedre forstå nogle af deres udfordringer,” siger Maiken, der er uddannet cand. scient. i human ernæring. Kombinationen at arbejde og studere er ideel, mener Maiken.

”Det var skønt at komme ind i et studiemiljø. De andre studerende var søde og underviserne gode til at relatere til virkeligheden med reelle eksempler og gøre teorien håndgribelig. Det betyder meget for mit daglige arbejde - netop fordi formålet med Danish Food Cluster bl.a. er at arbejde for øget vækst og innovation hos vores fødevarevirksomheder,” siger hun.