Anvendt statistik og planlægning af forsøg

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset bliver du klædt på, så du kan stå for planlægningen af analyse- og forsøgsarbejde.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive grundlæggende statistik.

Indhold

  • Grundlæggende statistik på normalfordelte variable
  • Statistiske analyser med hovedvægt på opstilling af hypoteser og resultatvurdering
  • Opstilling af usikkerhedsbudget efter GUM-metoden
  • Forsøgsplanlægning
  • Forsøgets faktorer og forstyrrende parametre
  • Matematisk model
  • Forsøgsplaner – usikkerhed, forsøgsmatrice, estimering af tidsforbrug, klargøring af dokumentation, projektstyring, Gantt-kort og opfølgning

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Miller & Miller, 6th edition, Prentice Hall.
  • QUAM 2000, EURACHEM/CITAC
  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 7/E, James Miller, Jane C Miller, 2018 Pearson Higher Education, ISBN-13: 9781292186719

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Anvendt statistik og planlægning af forsøg' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen (fire timer) inden for alle fagets emner. Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Anvendt statistik og planlægning af forsøg

Startdato: 04-09-2023

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag