Anvendt statistik og planlægning af forsøg

Niveau og ECTS

Kursus, 5 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kolbe Laboratorie Studerende Undervisning 0020

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset bliver du klædt på, så du kan stå for planlægningen af analyse- og forsøgsarbejde.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende, inklusive grundlæggende statistik.

Indhold

  • Grundlæggende statistik på normalfordelte variable
  • Statistiske analyser med hovedvægt på opstilling af hypoteser og resultatvurdering
  • Opstilling af usikkerhedsbudget efter GUM-metoden
  • Forsøgsplanlægning
  • Forsøgets faktorer og forstyrrende parametre
  • Matematisk model
  • Forsøgsplaner – usikkerhed, forsøgsmatrice, estimering af tidsforbrug, klargøring af dokumentation, projektstyring, Gantt-kort og opfølgning

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Miller & Miller, 6th edition, Prentice Hall.
  • QUAM 2000, EURACHEM/CITAC
  • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 7/E, James Miller, Jane C Miller, 2018 Pearson Higher Education, ISBN-13: 9781292186719

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Anvendt statistik og planlægning af forsøg' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen (fire timer) inden for alle fagets emner. Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

Telefon

7228 6463

Stilling

lektor

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt