Kurser

Hvad er PRINCE2®?

PRINCE2® er en projektledelsesmetode for enhver organisation, som ønsker øget produktivitet og effektive forretningsmæssige resultater.

PRINCE2® anvendes af mange organisationer, private som offentlige, i mere end 150 lande. PRINCE2® er anerkendt som den førende projektledelsesmetode, og antallet af personer, som bliver uddannet i PRINCE2®, er stigende.

Også i Danmark har PRINCE2® stor udbredelse, såvel i den offentlige som den private sektor. Siden 2002 har ca. 10.000 taget en PRINCE2®-eksamen i Danmark, og mere end 100.000 tager en PRINCE2®-eksamen på verdensplan om året.

Hvorfor anvende en metode til projektledelse?

Et projekts resultater opnås ved, at projektets leverancer (kendt som produkter i PRINCE2®) bliver fremstillet. Fx bliver et nyt hus færdigbygget ved, at der fremstilles tegninger, fundamenter, gulve, vægge, vinduer, et tag, rørføring, elinstallationer og forbindelser til forsyningsnettet. Ingen af delene er projektledelse.

Så hvorfor har vi overhovedet brug for projektledelse? Formålet med projektledelse er at holde styr på det specialistarbejde, der skal til for at fremstille projektets produkter, fx for at sikre, at taglæggeren ikke ankommer, før væggene er opført.

Da projekter indfører forretningsmæssige forandringer og indebærer en større risiko end andre forretningsaktiviteter, er det fornuftigt og værdifuldt at investere i at indføre en sikker, konsistent og gennemprøvet tilgang til projektledelse.

Metoden bygger på fire integrerede elementer

PRINCE2®-metoden håndterer projektledelse ved hjælp af fire integrerede elementer: principper, temaer, processer og projektmiljøet.

 • Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt ledes i overensstemmelse med PRINCE2®. Der er syv principper, og et projekt er kun et PRINCE2®-projekt, hvis alle syv principper anvendes i projektet
 • Temaerne, 7 stk., beskriver de aspekter ved projektledelse, der skal håndteres løbende i et projekt. De syv temaer forklarer præcist, hvordan PRINCE2® kræver, at man håndterer de forskellige discipliner inden for projektledelse, samt hvorfor de er nødvendige
 • Processerne beskriver den trinvise fremdrift i et projekt fra opstart til afslutning. Hver proces indeholder en tjekliste med anbefalede aktiviteter, ledelsesprodukter og tilknyttede ansvar
 • Projektmiljøet vedrører behovet for at tilpasse PRINCE2® til et projekts særlige kontekst. PRINCE2® anvendes ikke ens i alle situationer, men udgør en fleksibel ramme, der kan tilpasses et projekt af enhver type eller størrelse.

PRINCE2® er en metode, som ikke er ejet af en specifik virksomhed. Metoden har udviklet sig til at være en af verdens mest anvendte metoder til projektledelse.

Det skyldes hovedsageligt, at PRINCE2® er en helt generel metode, hvilket gør, at den kan anvendes i et hvilket som helst projekt, uanset projektets størrelse, type, organisering, geografi eller kultur.

Netop fordi PRINCE2® er en generel metode baseret på anerkendte principper, kan organisationer, der indfører metoden som standard, forbedre organisationens formåen på en række forskellige områder – forretningsmæssig forandring, it, produktion, fusionering, forskning, produktudvikling osv.

Fordele ved PRINCE2®-metoden:

 • bygger på anerkendt og gennemprøvet god praksis (best practise) og governance for projektledelse
 • kan anvendes på enhver projekttype og let kan indføres sammen med specialiserede, branchespecifikke modeller (fx konstruktionsmodeller eller udviklingslivscyklusser)
 • er almindeligt anerkendt, giver en fælles terminologi for alle projektdeltagere og fremmer god kommunikation
 • sørger for, at projektansvar fastlægges direkte, så deltagere forstår hinandens roller og behov. Der er en fastlagt struktur for ansvar, uddelegering, myndighed og kommunikation
 • fokuserer på produkter og gør det klart for alle parter, hvad et projekt skal levere – samt hvorfor, hvornår, af hvem og for hvem
 • er designet til at dække de behov, der findes på forskellige niveauer inden for projektorganisationen, og derved forbedrer kommunikation og styring
 • er baseret på afvigelsesstyring, hvilket sikrer effektiv og økonomisk brug af ledelsens tid (uanset om det er på virksomheds-, program-, styregruppe- eller projektledelsesniveau)
 • sikrer, at deltagere fokuserer på projektets levedygtighed, i forhold til målsætningerne i Business Casen, i stedet for blot at se projektets gennemførelse som et mål i sig selv
 • fastlægger en grundig, men samtidigøkonomisk rimelig, rapporteringsstruktur • sikrer, at interessenter (herunder sponsorer og alle, der leverer ressourcer) repræsenteres effektivt ved beslutninger og planlægning
 • er et uvurderligt diagnostisk værktøj, der letter sikring, vurdering, fejlsøgning og revision af projektarbejde.

Indføring af PRINCE2® fremmer læring og løbende forbedringer i organisationer, ligesom det fremmer konsistent projektarbejde og evnen til at genbruge projektaktiver. Det fremmer også medarbejderes mobilitet og reducerer konsekvenser ved udskiftning af medarbejdere og overdragelse af arbejde.

Der er mange akkrediterede undervisnings- og konsulentorganisationer (ATO’er og ACO’er) i hele verden, som kan levere eksperthjælp til PRINCE2®-projekter eller til organisationer, der har planer om at indføre PRINCE2®.

---

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Se også

PRINCE2® Foundation
Certificering

PRINCE2® Foundation

Kurset er for dig, der ønsker anerkendte værktøjer inden for projektledelse, så du kan planlægge, organisere og styre et projekt effektivt fra A-Z.

PRINCE2® Foundation
Projektledelse og facilitering

Projektledelse og facilitering

Se vores udvalg af kurser i projektledelse og facilitering, der styrker dine kompetencer til at fremstå som en kompetent og professionel projektleder, projektmedarbejder eller facilitator.

Projektledelse og facilitering