Virksomhedsforhold

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset får du viden om og forståelse for beslutningsprocesser og samarbejdsstrukturer i en virksomhed, så du med teoretisk indsigt kan indgå i samarbejdsrelationer på tværs af organisationen.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Organisationsstrukturer og -former samt samspil med omverdenen, herunder arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljøforhold og lovpligtige krav til kvalitetssikring
  • Organisationskultur
  • Ledelsesopgaver
  • Beslutningsprocesser
  • Forandringsprocesser
  • Individet i organisationen
  • Kommunikation, samarbejde og konfliktløsning i organisationer, herunder roller, værdier, holdninger samt motivation

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en skriftlig gruppeopgave og en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Virksomhedsforhold' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel overbygningsuddannelse til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Henriette Bjerreskov Dinitzen og Lars Krogh Jensen: Organisational Theory – a practical approach, Hans Reitzels Forlag, 2010 (ISBN: 9788776758462)
Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Virksomhedsforhold

Startdato: 04-09-2023

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag