Organisk kemi

Niveau og ECTS

Kursus, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kurser

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset 'organisk kemi' bliver du i stand til at analysere eksperimentel syntesekemi herunder identificere og redegøre for forskellige reaktionstyper samt de anvendte enhedsoperationer.

Du får desuden kompetencer til at håndtere organiske synteser på baggrund af en teoretisk viden om organiske reaktioner og reaktionsmekanismer.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Fremstilling af udvalgte organiske forbindelser, synteseveje og reagenser for synteser i flere trin, begreberne carbocationer og carbanioner
  • Reaktionstyperne addition, elimination, substitution og omlejring samt reaktionsmekanismerne SN1, SN2, E1 og E2
  • Betydningen af stereokemi
  • Enhedsoperationer i et synteselaboratorium. Karakterisering af udvalgte synteseprodukter
  • Udvalgte kemiske reaktioner, reaktionshastighed og ligevægte

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning samt planlægning af laboratoriearbejde. Opgaveregningen og planlægningen af laboratoriearbejde er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

'Organisk kemi' afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Kurset giver 5 ECTS-point.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Organisk kemi' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Hart/Craine/Hart/Hadad: Organic Chemistry, A Brief Course (13. ed, 2012)

Du er velkommen at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

Telefon

7228 6463

Stilling

lektor

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt