Laboratorieteknologi

Niveau og ECTS

Kursus, 5 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kurser

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset bliver du i stand til at indsamle nødvendig viden til opstilling af en forsøgsplan samt hypoteser. Du bliver i stand til at drage konklusioner ud fra resultater, opnået på baggrund af selvstændigt planlagt og udført laboratoriearbejde. Herudover bliver du i stand til relatere viden fra opnåede forsøgsresultater til lignende forsøg.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Derudover kræves kompetencer svarende til kurserne statistisk forsøgsplanlægning og kemisk analyseteknik.

Indhold

Kurset er et valgfrit uddannelseselement, hvor du vælger en undersøgelse, som omfatter én eller flere teknikker (AAS, ICP, HPLC, GC, spektrofotometri, potentiometri). Du skal opstille en problemformulering, med statistisk hypotese og forsøgsplan, som derefter afprøves og dokumenteres.

Om undervisningen

Undervisningen består af en præsentation af indhold og emner, planlægning og udførelse af laboratoriearbejde, efterbehandling af data samt en præsentation for underviseren og de øvrige deltagere. Dertil en opgave som opponent for et anden emne. Vi anbefaler at opgaverne løses i samarbejde med andre, de kan i særlige tilfælde løses individuelt. Emnerne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Laboratorieteknologi' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Hart/Craine/Hart/Hadad: Organic Chemistry, a short course (13. ed., 2012)
  • Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis (8. ed., 2010)
  • N. Miller/J. C. Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (6. ed., 2010)

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

Telefon

7228 6463

Stilling

lektor

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt