Kommunikation og videnskabsteori (etisk analyse)

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset får du viden om og færdigheder i at formidle og kommunikere fagligt korrekt – med tanke på modtageren. Du får desuden viden om videnskabsteoretiske hovedretninger og arbejdsmetoder samt informationssøgning og kritisk anvendelse af kildemateriale.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Grundlæggende kommunikationsteori og -modeller
  • Formidling af faglig viden i forskellige sammenhænge både mundtligt og skriftligt
  • Videnskabsteori, herunder introduktion til videnskabsteoretiske hovedretninger og paradigmer samt etik
  • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt IMRAD
  • Videns- og informationssøgning, bearbejdning af viden og kildekritik
  • Etisk analyse

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  1. Mette Hald: Present and perform, 1. Edition, 2010
  2. Samir Okasha: Philosophy of science. A very short introduction, 2002, Oxford University press
  3. Ibo van de Poel and Lamber Royakkers: Ethics, Technology and engineering, An introduction, Wiley-Blackwell, 2011

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Kommunikation og videnskabsteori (etisk analyse)' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en skriftlig gruppeopgave med en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Kommunikation og videnskabsteori (etisk analyse)

Startdato: 06-11-2023

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag