Kemisk analyseteknik

Niveau og ECTS

Kursus, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kurser

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset 'kemisk analyseteknik' bliver du i stand til at vælge og anvende relevante analyseteknikker. Du lærer at tolke og vurdere analyseresultater og at formidle resultater, mundtligt såvel som skriftligt.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Separationsmetoder: prøveforberedelse, ekstraktion, væskechromatografi, gaschromatografi
  • Detektionsmetoder: UV-VIS spektrofotometri, fluorometri, massespektrometri (MS) atomabsorptionsspektrofotometri, inductively coupled plasma (ICP), infrarød spektrofotometri (IR), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR)
  • Kvalitativ og kvantitativ analyse: Kalibreringsmetoder, parametre, begreber og termer til beskrivelse af analysemetoders egnethed
  • Metodeudvikling og optimering: Procedurer til systematisk metodeudvikling og optimering

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning samt planlægning af laboratoriearbejde.

Opgaveregningen og planlægningen af laboratoriearbejde er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis (8. ed., 2010)
  • Hart/Craine/Hart/Hadad: Organic Chemistry, a short course (13. ed., 2012)

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Kemisk analyseteknik' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

'Kemisk analyseteknik' afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Kurset giver 5 ECTS-point.

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

Telefon

7228 6463

Stilling

lektor

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt