Analytisk fødevarekemi og biokemi

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation

Dette kursus beskæftiger sig med et bredt udsnit af kemiske og biokemiske analytiske metoder – såvel kvalitative som kvantitative. Endvidere indgår prøveforberedelse, ekstraktion, bioassays, kalibreringsmetoder og analysemetoders egnethed.

Sammenhængen mellem fødevarer og kemiske, henholdsvis biokemiske analyser understøttes ved gennemgang af videnskabelig litteratur.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fremmøde-lektioner samt selvstudium, forberedelse, opgaver og oplæg.

Du følger undervisningen sammen med studerende på dagholdene på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Undervisningen foregår i dagtimerne med i alt 32 fremmøde-lektioner fordelt over typisk 10-20 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Kurset begynder typisk mandag i den første uge og slutter fredag i den sidste uge i den angivne periode.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point og er kompetencegivende. 5 ECTS svarer typisk til en arbejdsbelastning på 135 arbejdstimer.

Tag et kursus inden for fødevareteknologi og applikation

'Analytisk fødevarekemi og biokemi' er et studieretningsfag på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation. Vi udbyder årligt 8 sådanne kurser fra uddannelsen på enten 5 eller 10 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Analytisk fødevarekemi og biokemi

Startdato: 01-02-2021

Opstartsgaranti

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag

13 uger