Innovation og produktudvikling

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset bliver du i stand til at udvikle, afprøve og vurdere idéer til nye fødevarer. Kurset er et valgfrit uddannelseselement.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Innovation som begreb
  • Vidensindsamling
  • Lovgivning, herunder mærkning
  • Konceptudvikling
  • Projektstyring og projektledelse
  • Produktudviklingsprocesser og dens faser
  • Økonomi
  • Produktets livscyklus (diffusion)

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og idégenerering, samt planlægning af praktiske forsøg. Planlægningen af praktiske forsøg, der bygger på relevante problemstillinger, sker i samarbejde med andre. Der forudsættes et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Innovation og produktudvikling' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget giver 5 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt