Fødevareteknologi I

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset får du viden om forskellige fødevareteknologiske processer og enhedsoperationer, og du bliver i stand til at vælge procesudstyr til fremstilling af forskellige fødevarer.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Målgruppe

Kurset er målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Varmebehandling, tørring, køling/frysning og bestråling
  • Separationsprocesser og mixing
  • Emballering og pakningsgasser
  • Fødevaregruppers fremstillingsteknologi relateret til funktionel kvalitet

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre, og opgaverne bygger på relevante problemstillinger. Der vil være et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Fødevareteknologi I' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Fødevareteknologi I

Startdato: 19-04-2021

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag

10 uger