Fødevaresikkerhed og lovgivning

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

'Fødevaresikkerhed og lovgivning' omfatter vurdering af fødevare- og fodersikkerhed efter HACCP-princippet og opbygning af et ledelsessystem efter ISO 22001.

Målgruppe

'Fødevaresikkerhed og lovgivning' er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • gennemførelse af risikoanalyse efter HACCP-principperne af fødevareproduktion,
  • træning i opbygning af ledelsessystem efter ISO 22001,
  • gennemgang af relevant lovgivning,
  • organisering af arbejde med fødevare- og fodersikkerhed
  • træning i gennemførelse af intern audit

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og træning i risikoanalyse og opbygning af et ledelsessystem. Træningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Understanding Food Safety Management Systems: A Practical Approach to the Application of ISO-22000:2005, Erasmo Salazar. Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (August 2, 2013)

Tag et enkeltstående fag - eller få en hel uddannelse

'Fødevaresikkerhed og lovgivning' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

'Fødevaresikkerhed og lovgivning' afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Kurset giver til 5 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt