Fødevaremikrobiologi

Niveau og ECTS

Kursus, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kurser

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med 'fødevaremikrobiologi' får du viden, så du kan vurdere fødevarer ud fra mikrobiologiske kriterier. Du lærer bl.a. at vurdere hvordan vækst af uønskede mikroorganismer kan styres.

Derudover lærer du, at vurdere mikrobiologiske analysemetoder med hensyn til bl.a. omkostninger, tidsforbrug og svartid samt anvende mikrobiologiske metoder til vurdering af fødevarekvalitet.

Du vil få forudsætninger for selv at tilegne dig viden om nye metoder til mikrobiologisk vurdering af fødevarer og deltage i indkøring af disse i et laboratorium.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer, fødevareteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Mikrobiel forekomst i fødevarer (bakterier, gær, skimmelsvampe, virus og parasitter)
  • Viden om hvordan vækst af uønskede mikroorganismer kan styres
  • Fødevarebårne patogener: sygdomsbillede, resistens, hyppighed, spredning, epidemiologi, udbrudsopklaring, typebestemmelse m.m.
  • Mikrobiologiske analysemetoder (traditionelle, PCR, rt-PCR, immunologiske metoder m.fl.). Validering af nye metoder (fx NordVal, Afnor)
  • Anvendelse og krav til indikatororganismer (konventionelle og alternative).
  • Mikrobiologiske kriterier (herunder Mikrobiologiforordningen). Vurdering af kimtal

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner, fremlæggelser af opgaver, teoretisk projekt vedrørende udbrudssporing og et laboratorieprojekt. Fremlæggelser af projekter og opgaver sker gruppevis og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med vores fuldtidsstuderende på professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Food Microbiology - An Introduction. 4. udgave. Thomas J. Montville, Kalmia E. Kniel & Karl R. Matthews, ISBN 13:9781555819385

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Fødevaremikrobiologi' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

Telefon

7228 6463

Stilling

lektor

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt