Fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset 'fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger' får du viden om fødevarekvalitet som begreb og typer af kvalitet, herunder fysisk/kemisk kvalitet, ernæringsmæssigkvalitet, sensorisk kvalitet, hygiejnisk og holdbarhedsmæssig kvalitet.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • metoder til vurdering af fødevarekvalitet, herunder sensoriske bedømmelser, samt kemiske og fysiske analysemetoder
  • statistisk evaluering af sensoriske analyser
  • ernæringsmæssig evaluering af fødevarer
  • planlægge og anvende praktiske analysemetoder til bestemmelse af fødevarekvalitet

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner, opgaveregning og afprøvning af teorien i praksis. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med vores fuldtidsstuderende på professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Sensory evaluation a practical handbook (S) by Sarah E. Kemp, Tracey Hollowood and Joanne Hort, Wiley-Blackwell.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

'Fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger' afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt