Anvendt matematik og fysisk kemi

Niveau og ECTS

Kursus, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

3.000 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Laborant Studerende Undervisning Laboratorie 0009

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset får du udbygget din teoretiske viden om og forståelse for matematik, så du – med matematik som værktøj – kan løse problemer i specialefaglige sammenhænge. Du får ligeledes viden om og forståelse for anvendelse af fysisk kemi i specialefaglige sammenhænge.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

Matematik:

  • Løsning og bearbejdning af relevante faglige ligninger og andre matematiske udtryk
  • Differential- og integralregning
  • Anvendelse af regneark

Fysisk kemi:

  • Aktivitet som begreb
  • Elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Termodynamiske ligevægte

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Jim Clark: Calculation in AS/S Level Chemistry, Pearson Education, 2000 (ISBN: 9780582411272).

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Anvendt matematik og fysisk kemi' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen (tre timer) inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

Telefon

7228 6463

Stilling

lektor

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Kursus

Anvendt matematik og fysisk kemi

Startdato: Uge 5

Tidspunkt: Dag

Pris: 3.000 kr.

Gå til kurven