Anvendt matematik og fysisk kemi

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Med kurset får du udbygget din teoretiske viden om og forståelse for matematik, så du – med matematik som værktøj – kan løse problemer i specialefaglige sammenhænge. Du får ligeledes viden om og forståelse for anvendelse af fysisk kemi i specialefaglige sammenhænge.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

Matematik:

  • Løsning og bearbejdning af relevante faglige ligninger og andre matematiske udtryk
  • Differential- og integralregning
  • Anvendelse af regneark

Fysisk kemi:

  • Aktivitet som begreb
  • Elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Termodynamiske ligevægte

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med studerende på fuldtidsuddannelsen professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Jim Clark: Calculation in AS/S Level Chemistry, Pearson Education, 2000 (ISBN: 9780582411272).

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Anvendt matematik og fysisk kemi' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen (tre timer) inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt