Analyse af biomolekyler

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Målgruppe

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Fremstilling af rekombinant protein
  • Teknikker til oprensning af DNA, RNA og protein
  • Teknikker til karakterisering af DNA og RNA
  • Teknikker til karakterisering af protein
  • Detektion på basis af antigen-antistof reaktioner
  • DNA-chip teknologien og dens anvendelsesmuligheder
  • Anvendelse af molekylærbiologiske metoder til fx screening af sygdomme og indenfor retsgenetikken – muligheder og etiske problemstillinger

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning samt planlægning af laboratoriearbejde. Opgaveregningen og planlægningen af laboratoriearbejde er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Analyse af biomolekyler' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • An Introduction to Molecular Biotechnology: Fundamentals, Methods and Applications , 2nd Edition (or newest edition). Michael Wink (Editor), ISBN: 978-3-527-32637-2, Paperback, 636 pages, March 2011, Wiley-Blackwell.
Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Analyse af biomolekyler

Startdato: 19-04-2021

Pris: 3.000 kr.

Tidspunkt: Dag

10 uger