Analyse af biomolekyler

Niveau og ECTS

Kursus, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kurser

Et kursus fra professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi

Kurset er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

Målgruppe

For at tage kurset skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • Fremstilling af rekombinant protein
  • Teknikker til oprensning af DNA, RNA og protein
  • Teknikker til karakterisering af DNA og RNA
  • Teknikker til karakterisering af protein
  • Detektion på basis af antigen-antistof reaktioner
  • DNA-chip teknologien og dens anvendelsesmuligheder
  • Anvendelse af molekylærbiologiske metoder til fx screening af sygdomme og indenfor retsgenetikken – muligheder og etiske problemstillinger

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning samt planlægning af laboratoriearbejde. Opgaveregningen og planlægningen af laboratoriearbejde er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne og laboratoriearbejdet bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Du følger undervisningen sammen med fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med studerende fra vores tilsvarende fuldtidsuddannelse. Undervisningen består af 35-40 lektioner, samt 1-4 dage med praktiske øvelser fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen.

Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • An Introduction to Molecular Biotechnology: Fundamentals, Methods and Applications , 2nd Edition (or newest edition). Michael Wink (Editor), ISBN: 978-3-527-32637-2, Paperback, 636 pages, March 2011, Wiley-Blackwell.

Tag et enkeltstående kursus - eller få en hel uddannelse

'Analyse af biomolekyler' er et enkeltfag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående kursus, eller bruge det som led i en hel professionsbacheloruddannelse i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksamen og ECTS-point

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Kurset svarer til 5 ECTS-point.

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

Telefon

7228 6463

Stilling

lektor

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt