Kommunikation og videnskabsteori (etisk analyse)

Med faget får du viden om og færdigheder i at formidle og kommunikere fagligt korrekt – med tanke på modtageren. Du får desuden viden om videnskabsteoretiske hovedretninger og arbejdsmetoder samt informationssøgning og kritisk anvendelse af kildemateriale.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

Indhold

  • Grundlæggende kommunikationsteori og -modeller
  • Formidling af faglig viden i forskellige sammenhænge både mundtligt og skriftligt
  • Videnskabsteori, herunder introduktion til videnskabsteoretiske hovedretninger og paradigmer samt etik
  • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt IMRAD
  • Videns- og informationssøgning, bearbejdning af viden og kildekritik
  • Etisk analyse

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og casearbejde/opgaveløsning i grupper inden for et tildelt eller selvvalgt specialeområde. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig gruppeopgave med en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående fag - eller del af en hel uddannelse

'Kommunikation og videnskabsteori (etisk analyse)' er et fag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående fag, eller bruge det som led i en hel overbygningsuddannelse til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  1. Mette Hald: Present and perform, 1. Edition, 2010
  2. Samir Okasha: Philosophy of science. A very short introduction, 2002, Oxford University press
  3. Ibo van de Poel and Lamber Royakkers: Ethics, Technology and engineering, An introduction, Wiley-Blackwell, 2011
Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt