Innovation og produktudvikling

Med faget bliver du i stand til at udvikle, afprøve og vurdere idéer til nye fødevarer. Faget er et valgfrit uddannelseselement.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende. Derudover kræves kompetencer svarende til fagene Fødevareteknologi I og Fødevareteknologi II.

Indhold

Faget indeholder følgende elementer:

  • Innovation som begreb
  • Vidensindsamling
  • Lovgivning, herunder mærkning
  • Konceptudvikling
  • Projektstyring og projektledelse
  • Produktudviklingsprocesser og dens faser
  • Økonomi
  • Produktets livscyklus (diffusion)

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og idégenerering, samt planlægning af praktiske forsøg. Planlægningen af praktiske forsøg, der bygger på relevante problemstillinger, sker i samarbejde med andre. Der forudsættes et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående fag - eller del af en hel uddannelse

'Innovation og produktudvikling' er et fag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående fag, eller bruge det som led i en hel overbygningsuddannelse til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt