Fødevareteknologi I

Med faget får du viden om forskellige fødevareteknologiske processer og enhedsoperationer, og du bliver i stand til at vælge procesudstyr til fremstilling af forskellige fødevarer.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Målgruppe

Faget er målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

Du skal være uddannet laborant, procesteknolog eller tilsvarende for at blive optaget på kurset.

Indhold

  • Varmebehandling, tørring, køling/frysning og bestråling
  • Separationsprocesser og mixing
  • Emballering og pakningsgasser
  • Fødevaregruppers fremstillingsteknologi relateret til funktionel kvalitet

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre, og opgaverne bygger på relevante problemstillinger. Der vil være et vist omfang af selvstudie.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående fag - eller del af en hel uddannelse

'Fødevareteknologi I' er et fag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående fag, eller bruge det som led i en hel overbygningsuddannelse til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt