Fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger

Med faget 'fødevarekvalitet og kvalitetesmålinger' får du viden om fødevarekvalitet som begreb og typer af kvalitet, herunder fysisk/kemisk kvalitet, ernæringsmæssigkvalitet, sensorisk kvalitet, hygiejnisk og holdbarhedsmæssig kvalitet.

Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for fødevareteknologi.

For at tage faget skal du have en afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Indhold

  • metoder til vurdering af fødevarekvalitet, herunder sensoriske bedømmelser, samt kemiske og fysiske analysemetoder
  • statistisk evaluering af sensoriske analyser
  • ernæringsmæssig evaluering af fødevarer
  • planlægge og anvende praktiske analysemetoder til bestemmelse af fødevarekvalitet

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner, opgaveregning og afprøvning af teorien i praksis. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

'Fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger' afsluttes med en mundtlig eksamen inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående fag - eller del af en hel uddannelse

'Fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger' er et fag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående fag, eller bruge det som led i en hel overbygningsuddannelse til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Sensory evaluation a practical handbook (S) by Sarah E. Kemp, Tracey Hollowood and Joanne Hort, Wiley-Blackwell.
Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt