Anvendt matematik og fysisk kemi

Med faget får du udbygget din teoretiske viden om og forståelse for matematik, så du – med matematik som værktøj – kan løse problemer i specialefaglige sammenhænge. Du får ligeledes viden om og forståelse for anvendelse af fysisk kemi i specialefaglige sammenhænge.

Målgruppe

Faget er primært målrettet laboranter, procesteknologer eller andre, der gerne vil øge deres kompetencer inden for laboratorie- og fødevareteknologi.

Undervisningen foregår på engelsk, men prøver og vejledning kan foregå på dansk.

Indhold

Matematik:

  • Løsning og bearbejdning af relevante faglige ligninger og andre matematiske udtryk
  • Differential- og integralregning
  • Anvendelse af regneark

Fysisk kemi:

  • Aktivitet som begreb
  • Elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Termodynamiske ligevægte

Adgangskrav

En afsluttet uddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Hvis du har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik eller kemi, så tilbyder vi opkvalificering. Læs mere >>

Om undervisningen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem præsentationer af teoretiske emner og opgaveregning. Opgaveregningen er individuel eller i samarbejde med andre. Opgaverne bygger på relevante problemstillinger, og vi forudsætter et vist omfang af selvstudie.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen (tre timer) inden for alle fagets emner. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående fag - eller del af en hel uddannelse

'Anvendt matematik og fysisk kemi' er et fag på overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Du kan enten tage det som et enkeltstående fag, eller bruge det som led i en hel overbygningsuddannelse til professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Tid

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over 8-10 uger inkl. eksamen. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge.

Eksempler på litteratur

Tidligere har følgende litteratur været anvendt:

  • Jim Clark: Calculation in AS/S Level Chemistry, Pearson Education, 2000 (ISBN: 9780582411272).
Ulla Andrup Jensen

Du er velkommen til at kontakte:

Ulla Andrup Jensen

lektor

Mail: uaj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6463

Ingen kursusdato fastlagt