Ledelse af bæredygtighed

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Bæredygtighed, cirkulær økonomi og FNs verdensmål. Disse begreber skal alle virksomheder og organisationer forholde sig til, og det er en ledelsesopgave at vurdere hvordan og hvornår.

Ledelse af bæredygtighed handler om at indarbejde samfundsansvar og bæredygtighed i virksomhedens værdikæde – lige fra produktudvikling, indkøb, produktion og salg til HR, kvalitetsstyring, kommunikation og branding. 

På dette fag undersøger du din ledelsesopgave og udvikler dine ledelseskompetencer ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse. Du lærer også at kommunikere bæredygtighedsforståelsen til din virksomhed, og at forankre den bredt.

Indhold

  • Bæredygtighed set ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • Centrale teorier, begreber og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum
  • Koblingen mellem læring og handling i den bæredygtige omstilling

Udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • indgå i ledelsen af den bæredygtige omstilling i din organisation
  • skabe netværk og etablere konkrete samarbejder om bæredygtighed
  • analysere egen organisations ambitionsniveau, kapacitet og udviklingsbehov inden for bæredygtighed
  • understøtte organisationen med at identificerer og finde konkrete og praktiske løsninger på bæredygtighedsudfordringer
  • udpege og bruge centrale teorier og metoder om bæredygtighed til at vurdere din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis
  • arbejde med egen kompetenceudvikling inden for ledelse af bæredygtighed

Eksamen og ECTS

Faget 'ledelse af bæredygtighed' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "ledelse af bæredygtighed" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt