Studieordning

Serviceøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per august 2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Del 1: National del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen.

Del 2: Lokal del (pdf) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:

Del 3: Lokalt fagelement - valgfag (pdf)

Tidligere studieordninger

2018-2020

 1. National del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen.
 2. Lokal del (pdf) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

2017-2019

 1. Studieordning - national del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel (pdf) om forretningsudviklingsprojekt

2016-2018

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

2015-2017

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Ændringsbilag til studieordning - institutionsdel (pdf)
 4. Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel (pdf)

2014-2016

 1. Studieordning (pdf)