Studieordning for serviceøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1 august 2021.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - marts 2021 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 2: Institutionsdel - pr .1. august 2019 (pdf)
Del 4: Rettelsesblad til institutionsdelen 18. december 2020 - for studerende, der skal til 1. semestereksamen i januar 2021 (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog - marts 2020 (pdf)

2018-2020

 1. National del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen.
 2. Lokal del (pdf) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

2017-2019

 1. Studieordning - national del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel (pdf) om forretningsudviklingsprojekt

2016-2018

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

2015-2017

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Ændringsbilag til studieordning - institutionsdel (pdf)
 4. Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel (pdf)

2014-2016

Studieordning (pdf)