Studieordning for serviceøkonom

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1 august 2021.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Institutionsdel - for studerende indskrevet fra 1. august 2021 og frem (pdf)
Del 2: Institutionsdel - for studerende indskrevet inden 1. august 2021 (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - marts 2022 (pdf)
Del 4: Rettelsesblad til institutionsdelen 18. december 2020 - for studerende, der skal til 1. semestereksamen i januar 2021 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 3: Valgfagskatalog - marts 2021 (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog - marts 2020 (pdf)

2018-2020
National del (pdf)
Lokal del (pdf)

2017-2019
Studieordning - national del (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel

2016-2018
Studieordning - fællesdel Studieordning - institutionsdel (pdf) 

2015-2017
Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf) 
Ændringsbilag til studieordning - institutionsdel (pdf)
Rettelsesblad til studieordning - institutionsdel (pdf)

2014-2016
Studieordning (pdf)