Miljøteknologer Bidrager Med Ny Viden Til Virksomhederne

Miljøteknologer bidrager med ny viden til virksomhederne

René Vernersen, produktionsleder hos DAKA Denmark A/S, der bl.a. producerer ingredienser til landbrug, biodiesel og fødevarer.

Hvorfor har du ansat en miljøteknologpraktikant?

Vi havde som sådan ikke noget behov for en miljøteknologpraktikant, men Simone præsenterede sig som en frisk, ung person med stor viden om vores virksomhed, og så gjorde hun opmærksom på, hvor hun kunne bidrage med ny viden.

Hvorfor er du glad for at have en praktikant?

Fordi hun fagligt er yderst kompetent. Hun ved, hvad hun taler om, og hun er ikke bange for at spørge, når der er noget, hun ikke ved noget om.

Hvilke arbejdsopgaver løser praktikanten?

Hun laver udtagninger af spildevands- og luftrenseprøver for at tjekke, at vi ikke forurener, hun inspicerer for utætheder i vores miljørensningsanlæg af luft og vand, tjekker blæsere og rørføring samt måler iltniveauet i forgasningstanken.