Mads Klarer Det Uundværlige Forarbejde

Mads klarer det uundværlige forarbejde

Mads Justesen, 25 år, arbejder som miljøteknolog hos ingeniør- og rådgivningskoncernen NIRAS.

Mads er fra den første årgang miljøteknologer, der blev uddannet på Erhvervsakademi Aarhus. Allerede ved sin dimission havde han en ansættelseskontrakt hos ingeniør- og rådgivningskoncernen NIRAS. Læs, hvorfor Mads er glad for sit job, og hvorfor chefen er glad for Mads.

Læs mere om uddannelsen til miljøteknolog

Hvorfor valgte du miljøteknologuddannelsen?

Jeg har altid godt kunnet lide naturfaglige fag og drømte om en uddannelse, hvor jeg kunne komme ud i felten og arbejde praktisk. Og så tiltalte det mig at gøre en forskel inden for det miljømæssige område.

Hvordan arbejder du med miljøforbedringer i dit job?

Jeg kører Jylland rundt og tager prøver, som bliver analyseret. Derefter bliver beslutninger truffet på baggrund af resultaterne. Fx har jeg taget prøver ved Flyvestation Skrydstrup for at undersøge, om spild af benzin og olie fra de mange fly var sivet gennem jordlagene og havde forurenet grundvandet.

Miljøteknologen fremfor ingeniøren 

Niels Christian Damgaard, Team & Projektchef hos ingeniør- og rådgivningskoncernen NIRAS, er Mads’ chef og fortæller, hvad en miljøteknolog kan bidrage med.

Hvorfor har du ansat en miljøteknolog?

Fordi vi har en del feltarbejde med prøvetagning. Der har vi behov for folk, som har en praktisk tilgang til tingene, når der for eksempel skal åbnes et dæksel eller tages prøver ved en tappehane med det rette værktøj, hvor det er svært at komme til.

Er du glad for ham?

Vi var heldige at have Mads i to gange 10 uger, da han var i praktik hos os under uddannelsen. Her viste han, at han kunne tænke sig om og var omhyggelig med sine ting. Samtidig har han en god jovial tilgang til livet, og det passer godt ind hos os.

Hvilke opgaver udfører han?

Han tager jord-, vand- og luftprøver samt materialeprøver fra bygninger for at se, om der er miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Han fører også tilsyn med borearbejde og foretager ind- og opmålinger med GPS-udstyr.

Hvordan ville det være, hvis I ikke havde en miljøteknolog?

Så skulle vi formentlig bruge en ingeniør, og det ville være dyrere, fordi det er en akademiker. Med en ingeniør kunne vi risikere, at det ikke var en, der var lige så praktisk anlagt som Mads. Miljøteknologuddannelsen er god, fordi den er praktisk mindet.