Miljoeteknolog

5 gode grunde til at læse miljøteknologi

Skal du i gang med en videregående uddannelse?

Hvis du interesserer dig for miljø-området og har flair for naturvidenskab og teknologi, så får du her 5 gode grunde til, at miljøteknolog-uddannelsen kan være det helt rigtige for dig:

1. Virksomheder har brug for miljø-specialister

Miljøområdet er blevet mere komplekst i de senere år. Derfor har virksomhederne brug for miljøteknologer, som kan sikre bæredygtighed, gøre forureningen mindre og overholde loven.

Som miljøteknolog hjælper du virksomheder med at få en grønnere profil, fordi du kan tage prøver, kender produktionen og har teknologisk forståelse til at måle, hvordan industrien påvirker miljøet.

Læs om uddannelsen til miljøteknolog

2. Alle taler om bæredygtighed. Men miljøteknologer kan gøre noget ved det

Bæredygtighed er et af de hotte ord lige nu. Mange taler om at redde miljøet og gøre noget for kloden.

Grønne holdninger og kærlighed til naturen er også vigtigt. Men miljøet får større gavn af specialuddannet arbejdskraft, der kan gøre en forskel i praksis. Fx ved at nedsætte industriens energiforbrug, optimere brugen af råvarer eller implementere miljøforbedringer, som både overholder loven, men samtidig er rentable for virksomheden.

Alt det lærer du som miljøteknolog, så du både bliver værdifuld for virksomhederne og miljøet selv.

Læs om uddannelsen til miljøteknolog

3. Miljøteknologer kommer i praktik på studiet

Mange foretrækker en uddannelse med praktik i en virksomhed. Det får du som miljøteknolog. På 4. og sidste semester skal du i praktik, så du afprøver din nye viden og dine nye færdigheder i praksis.

Din praktik kan fx være i en kommunes miljøafdeling, i konsulentfirmaer som Niras, DMR og Kingo Karlsen eller i storindustrien hos Danish Crown og Vestas.

I praktikken har studerende fx testet tæpper for miljøskadelige stoffer eller målt industriens spildevand eller luft-udledning for skadelige stoffer. Mange praktikophold fører i øvrigt til job bagefter.

Læs om uddannelsen til miljøteknolog

4. Du bliver jobklar på to år

Du skal ikke studere i 5 år, før du får job. Som miljøteknolog får du en videregående uddannelse på kun 2 år, så du er klar til job med det samme. Du kan også læse videre til en bachelor – eller arbejde og efteruddanne dig senere i karrieren.

Læs om uddannelsen til miljøteknolog

5. Undervisningsformen er praktisk

Undervisningsformen på miljøteknolog-uddannelsen er praktisk anlagt. Timerne er bygget op om projektarbejde og virksomhedscases. Der er ingen forelæsninger i store auditorier, men du lærer den del af teorien, du skal bruge til at løse opgaver i virksomhederne. Vi tager tit i felten og arbejder, og virksomhedsbesøg og gæsteforedrag er fast praksis.

Læs om uddannelsen til miljøteknolog

Bliv miljøteknolog på Erhvervsakademi Aarhus

  • Den videregående uddannelse til miljøteknolog tager to år
  • Erhvervsakademi Aarhus er eneste udbyder på Jylland/Fyn
  • Uddannelsen er opbygget med 8 temaer: vand og miljøforståelse, ressourcer, arbejdsmiljø & kommunikation, spildevand, jord, rent vand, virksomhed & samfund og miljøteknologiprojekt
  • De studerende kommer fra hele Jylland, de er typisk 20-30 år og der er lige mange kvinder og mænd på uddannelsen
  • Uddannelsen har eksisteret siden 2012, og de første færdiguddannede miljøteknologer er forlængst ude i rigtige job. Startløn er typisk 22.-25.000 kr./måned.

Læs om uddannelsen til miljøteknolog