Planteteknologer Fra Erhvervsakademi Aarhus Får Job

Planteteknologer fra Erhvervsakademi Aarhus får job

Martin Holm Thomsen videreuddannede sig fra landbrugsmedhjælper til jordbrugsteknolog og er nu forsøgsmedarbejder hos Jysk Landbrugsrådgivning i Esbjerg.

Ligesom mange af sine medstuderende skrev Martin under på en ansættelseskontrakt allerede inden sin dimission. Faktisk har de seneste fire årgange af planteteknologer fra Erhvervsakademi Aarhus alle fået gode jobs, viser en optælling.  

Praktik åbnede døren til et job

Som led i sin teknologuddannelse var Martin i praktik i Jysk Landbrugsrådgivnings mark- og miljøafdeling. Det klarede han så godt, at han blev fastansat efter endt uddannelse.

"Jeg er heldig, at det hele flaskede sig, og at jeg nu sidder her i dag. For mig er det fagligt mere udfordrende end at passe køer og svin. Samtidig får jeg lov til at gå i dybden med noget af det, jeg synes er spændende. Fx har jeg været med til at udvikle 'Jysk Landbrugsrådgivning app' til landmænd, hvor de nemt kan registrere fx brændstofforbrug, og hvor der stilles en masse beregningsværktøjer gratis til rådighed," fortæller Martin, der er vokset op på et deltidslandbrug i Sejstrup syd for Bramming.

Først uddannede han sig til landmand, derefter til produktionsleder og så til planteteknolog. 

"Det her er mit ønskejob. Planteavl er vildt spændende, og jeg kan godt lide at hjælpe landmanden med at optimere bedriften."

Hver 5. er teknolog

I Jysk Landbrugsrådgivnings mark- og miljøafdeling har mere end hver femte medarbejder teknolog-baggrund.

"Jordbrugsteknologerne har en særlig evne til at give praksisnær rådgivning. Al vores rådgivning er videns- og evidensbaseret. Når viden skal omsættes til praktisk håndelag hos landmanden ude i marken, har vi behov for vores teknologer, fordi de ved, hvad der kan lade sig gøre i praksis og formår at formidle det til landmanden," siger afdelingschef Hans Jeppe Andersen. Han tilføjer, at der til gengæld er behov for medarbejdere med en akademisk tilgang, når der skal udføres landsforsøg og kommunikeres med myndigheder.

Udfører forsøg

Som forsøgsmedarbejder laver Martin landsforsøg med såsæd, sorter, svampe og ukrudtsbekæmpelse inden for korn, grovfoder og kartofler. Derudover servicerer Martin en kundeskare på 40 landmænd med mindre bedrifter, som han giver faglig og produktionsøkonomisk rådgivning. Det er også ham, de kan sparre med omkring planteproduktion og markdrift.

"Markforsøg er det, jeg bruger størstedelen af min tid på. Men jeg udarbejder også sprøjtejournaler, gødningsstrategier og EU-ansøgninger til landmænd," fortæller han.