Jeg har sjældent to dage, der er ens

Anne Lærke Stenz dimitterede i sommeren 2010 som jordbrugsteknolog med speciale i natur og miljø. I dag arbejder hun om affaldskonsulent hos Rebild Kommune.

Anne Lærke læste egentlig statskundskab på Aarhus Universitet og var overbevist om, at hun skulle gå den akademiske vej. Men som studiet skred frem, begyndte hun at kede sig mere og mere: ”Det var alt for teoretisk for mig. Jeg brugte kun en brøkdel af den viden, jeg fik. Jeg havde svært ved at se, hvordan den teoretiske undervisning skulle omsættes til praksis i et job.”

Derfor valgte hun at skifte retning til jordbrugsteknologuddannelsen: ”Jeg har altid haft en stor interesse for naturen og i særdeleshed miljøet. Uddannelsen indeholdt tilpas med teoretisk undervisning og opgaveskrivning kombineret med en god portion praktisk indsigt i virkelighedens verden.”

Udfordrende og lærerig studietid

Efter tre år med samfundsteorier var Anne Lærke glad for at få praktisk viden mellem hænderne og ind i hovedet: ”Jeg kunne relatere til det her og nu. Jeg kunne se sammenhængen mellem det, jeg lærte og den virkelighed, der mødte mig, når jeg kom udenfor.”

Undervisningen skiftede mellem ture ud i naturen og til virksomheder og behandling og analyse af teoretiske opgaver derhjemme – og det var en undervisningsstil, som passede Anne Lærke rigtig godt: ”Der var også meget gruppearbejde, hvilket var både udfordrende og lærerigt.”

Mangeartede opgaver

Efter studiet blev Anne Lærke ansat i et barselsvikariat i Horsens Kommunes afdeling for affald og genbrug. Har var hun i et år. Da vikariatet sluttede, søgte hun stillingen som affaldskonsulent i Rebild Kommune, og hun fik jobbet på grund af sin erfaring fra det første job.

”I dag har jeg en fast stilling i Rebild Kommune, hvor jeg tager mig af affaldsområdet. Opgaverne er mange og mangeartede: myndighedsarbejde med udarbejdelse af regulativer, affaldsplanlægning, almen sagsbehandling, generel forvaltning af lovgivningen, kontakt med samarbejdsparter, information, daglig drift af kommunens indsamlingsordninger og borgerkontakt.”

Anne Lærke synes, at affaldsområdet er spændende og udfordrende, fordi det er at område i rivende udvikling: ”Det er udfordrende at arbejde inden for affaldsområdet, for der er aldrig noget, der når at blive rutine, før lovgivning eller metoder bliver lavet om. Det gør mit arbejde spændende, og jeg har sjældent to dage, der er ens. Jeg kan se mig selv arbejde inden for området de næste mange år.”

Affald er en værdifuld ressource

Og holdningen til affald har ændret sig de sidste år: ”Før i tiden var affald noget, man kasserede, men i dag er det en værdifuld ressource, der kan genbruges. Affald kan faktisk være penge værd! Det giver god mening at lære en masse om affald, for området udvikler sig hele tiden – og vi er ikke særligt mange affaldsmedarbejdere.”

”På studiet lærte jeg om affald i forbindelse med virksomhedstilsyn, og vi havde et kort undervisningsforløb, hvor vi gennemgik affaldsbekendtgørelsen. Desuden udarbejdede jeg et projekt om sortering af affald.”

”Man kan altid bruge de kompetencer, man får som studerende fx at indsamle og behandle store mængder information og være fokuseret og struktureret omkring opgaveløsning. Jeg har også fået kendskab til en mængde brugbare computerprogrammer – og så er det en stor styrke, at man lærer at arbejde sammen med forskellige mennesker.”

Det er vigtigt at få erfaring

Anne Lærke giver et godt råd til dem, som skal finde deres første job: ”Det er rigtig godt, hvis man har haft studierelevant arbejde under uddannelsen; for erfaring tæller meget, når man ligger i bunken med ansøgninger. Jeg vil råde til, at man beslutter sig for, hvilket område man helst vil udvikle dig inden for – og så skal man samle erfaring inden for dette område.”