Søg ind på en 1½-årig professionsbacheloruddannelse

Her finder du en liste af vigtige og nødvendige informationer, regler og krav til, at du kan søge ind på en 1½-årig professionsbacheloruddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgangskravet er en afsluttet erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende. Alle ansøgere bliver vurderet på deres vægtede gennemsnit.

Hvis du søger ind til studiestart i august, skal du have bestået din adgangsgivende eksamen inden 1. juli.

Hvis du søger ind til studiestart i januar, skal du have bestået din adgangsgivende eksamen inden studiestart.

Se adgangskravene for hver uddannelse her: 
Digital konceptudvikling
E-handel
Innovation og entrepreneurship
International handel og markedsføring
It-sikkerhed
Jordbrug
Laboratorie- og fødevareteknologi
Produktudvikling og teknisk integration
Softwareudvikling
Webudvikling

Ansøgningsfrist - studiestart i august

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber.

15. marts kl. 12.00
1. juli kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Ansøgningsfrist - studiestart i januar

Al dokumentation skal være vedhæftet når ansøgningsfristen udløber.

1. oktober kl. 12.00
 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i et land uden for EU
1. november kl. 12.00
1. december kl. 12.00
 • Hvis din adgangsgivende eksamen er taget i Danmark, og du samtidig er EU-statsborger

Ansøgningsskema

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 15. september (studiestart i januar).

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning

Kommer jeg på venteliste, hvis jeg søger ind på flere uddannelser?

Du kan vælge op til fem 5 prioriteter på ansøgningsskemaet – men vær opmærksom på følgende:

 • Hvis du bliver optaget på en lavere prioritet, kommer du ikke på venteliste til din 1. prioritet.
 • Hvis du kun søger om optagelse på én uddannelse, og ikke bliver optaget i første omgang, kommer du på venteliste til evt. ledige pladser på denne uddannelse.
 • Hvis du søger om optagelse på flere af vores uddannelser, men ikke bliver optaget på nogen af dem, kommer du på venteliste. Du kommer på venteliste til alle de uddannelser, du har søgt om optagelse på. Du vil blive tilbudt plads på den uddannelse, hvor vi først når til dig på ventelisten. Det er ikke sikkert, det er din 1. prioritet.
 • Du kan kun blive tilbudt en plads én gang. Hvis du siger nej til pladsen, kommer du ikke på venteliste til andre uddannelser, du har søgt om optagelse på. Du skal i stedet holde øje med evt. ledige pladser

Udregn dit gennemsnit

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Sprogkrav - til dansksprogede uddannelser

Til vores dansksprogede uddannelser skal ansøgere uden en dansk adgangsgivende eksamen dokumentere dansk-kvalifikationer på det påkrævede niveau.

Se hvilke danskkrav, der er til den enkelte uddannelse (pdf)

Du efterlever ligeledes sprogkravet, hvis din adgangsgivende eksamen - eller din ungdomsuddannelse - er fra en dansk uddannelsesinstitution, hvor undervisningen har været på dansk.

Er du i tvivl om, om du efterlever kravene? Så er du velkommen til at kontakte vores studievejledere, som kan foretage en individuel vurdering.

For ansøgere med en norsk, svensk, islandsk, færøsk eller grønlandsk eksamen er der ikke krav om et dokumenteret danskniveau. Ansøgere fra Finland kan opfylde danskkravet, hvis de har svensk på tilsvarende niveau.

Sprogkrav - til engelsksprogede uddannelser

Til vores engelsksprogede uddannelser skal du have bestået engelsk B med minimum 3,0 fra en dansk uddannelsesinstitution eller have bestået en af nedenstående engelsktest.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har en erhvervsakademiuddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution, hvor undervisningen har været på engelsk. Hvis du har engelsk som modersmål, efterlever du ligeledes sprogkravet.

Vi accepterer følgende engelsktests med nævnte minimum score:

 • IELTS: 6,5
 • TOEFL: 83
 • Cambridge C1 Advanced: 180 (tidligere kendt som Cambridge English Advanced: Grade A, B or C)
 • Cambridge C2 Proficiency: 200
 • Oxford Online Placement test: C1 (min. 85 i hver deltest). Vi accepterer kun denne test, hvis den er gennemført på Erhvervsakademi Aarhus. Tilmeld dig her

Bemærk at engelsktesten kun er gyldig i 2 år.

Vær opmærksom på at vi for non-EU-ansøgere kun accepterer IELTS eller TOEFL. Læs mere her

Har du brug for en ny kvittering?

Hvis du allerede har søgt, kan du her få gensendt din kvittering. Via kvitteringen har du mulighed for at ændre prioriteter, uploade eller ændre bilag i din ansøgning.

Få gensendt en kvittering til din mail

Hvornår får jeg svar?

Du får svar senest 9. juli.

Hvis du har søgt en uddannelse med studiestart i januar, får du svar 9. december. 

Hvor finder jeg mit svar?

Du får dit svar i e-boks. 

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer (og derfor ikke kan få en e-boks), får du svar på den mailadresse, du har opgivet i din ansøgning.

Jeg har ikke fået mit svar!

Hvis du har søgt ind på flere uddannelser, får du kun ét svar. Du får svar fra den uddannelse, du er blevet optaget på.

Hvis du slet ikke får tilbudt en studieplads, får du afslag.

Vær opmærksom på, at vi 28. juli ikke sender breve ud til optagne på de 1½-årige professionsbacheloruddannelser. 

Hvornår kan jeg søge SU?

Du kan først søge SU, når du er blevet optaget på uddannelsen. 

Se fra hvilke dato, du kan søge om SU

Hvornår er der studiestart?

Der er studiestart onsdag 25. august 2021 for alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart onsdag 1. september 2021. 

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 31. januar 2022. Dog har professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi først studiestart tirsdag 1. februar 2022. 

Få fat i en studie- og karrierevejleder