Tekstilkoncern roser Erhvervsakademi Aarhus som uddannelsespartner

Erhvervsakademi Aarhus opkvalificerer i øjeblikket 20 butikschefer og 20 butiksassistenter fra en række af DK Companys tøjbutikker over hele landet i ledelse og salg.

”Jeg er sikker på, at vi får en styrket salgsorganisation og et langt stærkere udtryk overfor vores kunder på baggrund af det her.”

Sådan siger Performance Director Kim Berg Jacobsen fra DK Company, en af landets største tekstilkoncerner, om det uddannelsesforløb, som er sat i gang i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Udfordret branche

Uddannelsesforløbet er det første og største af sin slags i tøjkoncernens historie og er sat i søen for at give de ansatte ude i butikkerne større mulighed for at agere mere selvstændigt, end de gør i dag, fortæller Kim Berg Jacobsen.

Koncernens kraftige satsning på efteruddannelse skal ses i lyset af de udfordringer, butikspersonalet møder på grund af voksende onlinehandel, et stærkt konkurrencepræget marked og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Rustes til at tage bedre beslutninger

Malene Christensen (billede) er butikschef i b.Young i Kolding Storcenter og glad for kompetenceløftet. 

”Jeg har fået rigtig mange nye redskaber til at lede anderledes. Og et indblik i, hvordan jeg er som person - personligt såvel som arbejdsmæssigt,” fortæller hun.

Fælles forståelse for ambitioner og udfordringer

20 butikschefer og yderligere 20 centrale butiksassistenter skal alle gennemføre et akademifag i hhv. ledelse og salg på videregående niveau. Forløbet afsluttes med eksamen. 

”Den særlige værdi, vi oplever, ved at vi uddanner flere niveauer på en gang er, at vi får en fælles forståelse for både ambition og udfordringer,” siger Performance Director Kim Berg Jacobsen fra DK Company og roser samarbejdet med Erhvervsakademi Aarhus.

"Vi har været vældig tilfredse, fordi erhvervsakademiet har været lydhøre overfor de ønsker og behov, som er opstået undervejs i processen. Derudover er det en dygtig underviser, som er god til at favne målgruppen og forstår den situation, vi som branche står i."

Se i denne video (1:41) Kim Berg Jacobsen fortælle om samarbejdet med Erhvervsakademi Aarhus