Studiestart med personlige karakteregenskaber på skemaet

300 nye studerende skal lære sig selv bedre at kende og reflektere over karakteregenskaber som mod, nærvær og nysgerrighed.

Når et nyt studieår starter for 2.000 nye studerende på Erhvervsakademi Aarhus i denne uge, er refleksionsøvelser en del af undervisningen i nyt fag på skemaet hos 300 kommende it-arkitekter, bachelorer i innovation og entrepreneurship, jordbrugsteknologer og øvrige professioner.  

”Den faglige udvikling kan ikke stå alene. Studerende skal også udvikle sig personligt og socialt, så de står stærkt på arbejdsmarkedet og i livet generelt,” siger rektor Anne Storm Rasmussen.

Mathias er blevet mere modig

Mere end 700 studerende er de seneste år med stor succes blevet undervist i personlige kompetencer og karakteregenskaber som supplement til deres øvrige undervisning. En af dem er Mathias Priego Christiansen.

”Jeg har fået mere styr på mig selv og er blevet mere modig,” konkluderer den 24-årige studerende om forløbet, der byder på bl.a. vinterbadning og meditation.

Maria føler sig mentalt stærkere

Maria Eg Rabek fra professionsbacheloruddannelsen i jordbrug har også været glad for faget i personlige karakteregenskaber.

”Jeg føler mig mentalt stærkere,” konkluderer hun.

Skeptisk i starten

Til at starte med var Maria skeptisk over fx at skulle reflektere over etiske dilemmaer og forholde sig til, hvornår hun er modig og nysgerrig. I dag mener hun, at faget burde være obligatorisk pensum på alle uddannelser.

”Det er med til at identificere ens faldgruber og dårlige vaner. Det er superrelevant.”

Dansk Erhverv: Vigtigt med personlige kompetencer

Hos en af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation Dansk Erhverv kan uddannelses – og forskningspolitisk chef Mads Eriksen Storm se fordelen i at arbejde aktivt med at styrke studerendes personlige kompetencer.

”Vi ved, at de personlige kompetencer – foruden de faglige - er vigtige på arbejdsmarkedet, så det er spændende og relevant, at man bringer det så systematisk i spil på uddannelser,” siger han.

Dimittender med selvindsigt har jobmæssig fordel

Morten Agerholm er Senior Category Manager i Danmarks største detailkoncern Salling Group og ansætter ti nye medarbejdere om året – typisk markedsføringsspecialister og indkøbere. Kender dimittenderne deres personlige og faglige styrker og svagheder, kommer de ofte forrest i jobkøen.

”Det er alfa og omega, at dimittenden kender sig selv. Det personlige betyder rigtig meget,” siger Morten Agerholm.

Opskrift, der virker

Undervisningen i karakteregenskaber skal på sigt indgå på alle akademiets 27 uddannelser. Ifølge lektor Susanne Østergaard Olsen, er det en opskrift, der virker.

”I en årrække har vi forsket i, hvordan undervisning i netop personlige kompetencer og karakteregenskaber kan øge de studerendes modenhed og trivsel. Samtidig viser forskningsresultater, at karakteregenskaber som mod, nysgerrighed og nærvær bliver stadigt vigtigere og efterspørges på det danske arbejdsmarked. Derfor giver det god mening at udbyde faget til alle vores studerende,” siger hun.