Studerende Undervisning Miljoe 0204

Studerende vil arbejde med grøn omstilling

Hver tredje studerende på et erhvervsakademi har valgt deres uddannelse direkte på baggrund af et ønske om at arbejde med grøn omstilling.

Grøn omstilling har stigende betydning i samfundet, og for en betydelig andel af de unge har det også betydning for, hvilken uddannelse de vælger.

Så meget betyder grøn omstilling for valg af studie

For 15 procent af alle førsteårsstuderende var ønsket om at arbejde med grøn omstilling afgørende for deres studievalg.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut - EVA, baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.850 studerende på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

I undersøgelsen fremgår det, at 18 procent valgte en erhvervsakademiuddannelse på grund af et ønske om at arbejde med grøn omstilling, mens 16 procent valgte en professionsbacheloruddannelse og 14 procent en universitetsuddannelse af samme grund.

Grøn omstilling på de tekniske uddannelser

Det er særligt på de tekniske uddannelser, at ønsket om at arbejde med grøn omstilling spiller en rolle.

"Grøn omstilling er en del af grunden til, at vi får behov for at tiltrække flere til uddannelser, der er centrale for omstillingen, men også del af løsningen, fordi ønsket om at bidrage til grøn omstilling i sig selv motiverer unge til at vælge i den retning," siger EVA's seniorkonsulent Andreas Pihl Kjærsgård ifølge en pressemeddelelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Omkring hver fjerde, 24 procent, vil gerne arbejde med grøn omstilling efter endt uddannelse.

"Det giver god mening, at grøn omstilling fylder mest for dem, der vælger tekniske uddannelser, fordi man her uddanner mange af de medarbejdere, der helt konkret skal arbejde i sektorer og med opgaver, der skal rykke vores samfund i retning af den grønne omstilling," siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Grøn omstilling på skemaet

På Erhvervsakademi Aarhus er bæredygtighed og grøn omstilling på skemaet på samtlige 28 uddannelser i en eller anden form, og rigtig meget på uddannelser til fx miljøteknolog, urban landskabsingeniør, jordbrugsteknologuddannelserne, professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion og professionbachelor i business og vandteknologi.

Færdiguddannede efteruddanner sig i grøn omstilling

Også for erhvervsaktive, der opkvalificerer sig på kompetencegivende kurser og deltidsuddannelser sideløbende med deres job, er grøn omstilling afgørende for deres studievalg.

Det mærker man på Erhvervsakademi Aarhus, hvor mange erhvervsaktive tager uddannelser som fx akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling og diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed.