Serviceøkonomuddannelsen Får Nyt Navn

Serviceøkonomuddannelsen får nyt navn

Den populære og velkendte serviceøkonomuddannelse får nyt navn, der bedre afspejler uddannelsens fokus på oplevelser. Fremover hedder det service- og oplevelsesøkonom – samme uddannelse, men mere tidssvarende og præcist.

Når erhvervsakademier og professionshøjskoler rundt om i landet om lidt deler eksamensbeviser ud til endnu et hold dimittender, så er det med et nyt navn på papirerne.

Det, der tidligere hed serviceøkonom, hedder nu service- og oplevelsesøkonom.

Mere tidssvarende og korrekt

Det nationale uddannelsesnetværk og Erhvervsakademi Aarhus er enige: Det nye navn er mere præcist i forhold til uddannelsens indhold og de færdiguddannedes faglighed. Nu er det tydeligere end nogensinde, hvad de studerende kan tilbyde erhvervslivet.

”Navneskiftet har længe stået højt på ønskelisten hos os i det nationale uddannelsesnetværk. Vi håber med navneskiftet, at det bliver mere klart for erhvervet, hvad de færdiguddannede kan,” siger uddannelsesleder Dorte Bohlbro Simmelsgaard fra Erhvervsakademi Aarhus.

På tide med nyt navn

Hos Erhvervsakademi Aarhus, landets næststørste uddannelsessted for service- og oplevelsesøkonomer, er også lektor Palle Nørgaard tilfreds med navneskiftet.

”Med navneskiftet afspejler vi langt bedre uddannelsens fokus på oplevelser og de mange jobmuligheder i oplevelsesindustrien. Oplevelser er et stort konkurrenceparameter og vores studerende får job i oplevelsesindustrien. På uddannelsen arbejder vi med oplevelser som et konkurrenceparameter, der ligger oveni serviceleverancen. Derfor giver navneskiftet god mening,” siger han (billede).

Nyt navn, samme gode indhold

I forbindelse med navneskiftet vil der ikke komme nogen ændringer af uddannelsens indhold i studieordningen. Det gode indhold forbliver uændret. Dog vil studerende på Erhvervsakademi Aarhus fra 2024 få et nyt obligatorisk og forskningsbaseret fag om oplevelsesøkonomi som katalysator for grøn omstilling.

12 uddannelsessteder og mere end 600 studerende

Den to-årige uddannelse som service- og oplevelsesøkonom kan tages 12 forskellige steder i Danmark. 
I 2023 blev i alt 624 personer optaget på uddannelsen ifølge UddannelsesGuiden.

Uddannelsen er populær med langt flere ansøgere end studiepladser og dimittenderne får job indenfor hotel, turisme, event og detailhandel.