Salling Group Diplomuddannelsen I Ledelse Erhvervsakademi Aarhus 2021

Salling Group dimitterer første hold på diplomuddannelsen i ledelse

Det første hold på Salling Groups interne forløb for chefer på tværs af organisationen har færdiggjort diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, som har skræddersyet et treårigt forløb for Salling Groups ledere

Af David Erichsen

Det blev markeret behørigt i hovedkvarteret, da Salling Group forleden fejrede, at en række varehus- og distriktschefer på tværs i organisationen afsluttede et treårigt forløb på Diplom i Ledelse. Forløbet er en del af Salling Groups strategiske kompetenceudvikling for ledere.

Og dem, der blev fejret, er det første af foreløbig tre hold.  

”Vores ledere har typisk mange års praktisk erfaring og er vandt til at handle selvstændigt og træffe mange beslutninger som varehuschefer. Med det her forløb vil vi gerne supplere deres massive konkrete erfaring med et mere akademisk niveau i forhold til ledelse,” siger Joachim Nisgaard, Group Senior Director, Head of HR Bilka, BR & Talent Management.

Efteruddannelsen er tilpasset strategien

På det strategiske niveau er ambitionen med kompetenceudviklingen at ruste Salling Group optimalt til fremtidens udfordringer. Derfor har det været vigtigt at forløbet kan tilpasses, så det reelt understøtter Salling Groups strategi.

”Vi har valgt at bruge Erhvervsakademi Aarhus som leverandør, da de ret godt matcher det, vi var på udkig efter. Fx har deres efteruddannelsesafdeling kompetente undervisere med praktisk erfaring, som forstår vores hverdag og ikke gør tingene for teoretiske og nørdede. Og vi har haft en rigtig god dialog om tilrettelæggelsen af forløbet på en måde, som passer ind i en travl hverdag i butikkerne med Black Friday, julehandel etc.,” siger Joachim Nisgaard.

Internt forløb for egne ledere styrker samarbejdskulturen

Forløbet hos Salling Group er fx tilpasset, så det læses over tre år frem for de normale to år, og valgfagene er besluttet på forhånd.

Uddannelsesforløbet er planlagt som et internt forløb kun med egne ledere, da Salling Group samtidig gerne vil styrke netværksdannelse og samarbejdskulturen på tværs af organisationen.

”Derfor har vi også valgt, at en del af uddannelsen foregår over to dage med internat, hvor deltagerne så også har mulighed for at netværke uformelt. Det samme gælder i tiden mellem skolebænken, hvor der er større mulighed for at støtte hinanden, organisere læsegrupper etc., når deltagerne har samme tidsplan for og fag på uddannelsen,” siger Joachim Nisgaard.

Nye værktøjer til ledelse

Den fælles tidsplan blev holdt til det sidste, da alle gik til eksamen samme dag, og efterfølgende fik overrakt eksamensbeviser til en fælles fejring hos Salling Group.

Til fejringen drøftede lederne blandt andet, hvad de tager med fra forløbet.

En vigtig ting for lederne var en øget bevidsthed om ledelsesrollen og følelsen af at være klædt bedre på til opgaven med teorier og nye værktøjer i ledelses-rygsækken.

Endelig sætter alle stor pris på de nye relationer på tværs af Salling Group, som forløbet også har resulteret i.

Louise Gade: Husk at bruge dømmekraften

Executive Vice President for HR i Salling Group, Louise Gade, lagde i sin tale til dimittenderne vægt på, at uddannelsesforløbet kommer til at gøre en forskel for både Salling Group og for den enkelte som leder og som menneske.

Hendes vigtigste opfordring til de 22 dimittender var at turde bruge selvstændig og ledelsesmæssig dømmekraft, da den er forudsætningen for at omsætte ledelse til handling.

”I har nu værktøjerne til at forstå de grundlæggende dynamikker i menneskelig og organisatorisk adfærd, så hav nu modet til at bruge jeres nye værktøjskasse. Det er vigtigt, da alt hvad I gør – og ikke gør - har betydning for Salling Group og rigtig mange mennesker. Så vær bevidst om, hvordan I bruger jeres nye viden. Og husk, at essensen af viden ikke er at besidde den, men at anvende den,” sagde Louise Gade.

Økonomisk støtte fra Omstillingsfonden

Salling Group har fået økonomisk støtte til uddannelsen gennem Omstillingsfonden og har desuden gjort brug af realkompetencevurdering med henblik på at få godtgjort den viden fra praksis, som de fleste varehuschefer så rigeligt opsamler i deres hverdag.

Det er relevant, da en del ledere primært har gjort karriere med afsæt i fx en butiksuddannelse, kurser og ikke en formel akademisk uddannelse.

Erhvervsakademi Aarhus har varetaget opgaven med den individuelle kompetenceafklaring.

Omstillingsfonden kombineret med en intern uddannelsespulje har gjort det muligt at tilbyde lederne uddannelsen til en beskeden investering.

Det første hold består af 22 ledere fra Salling, Netto, Føtex og Bilka fra butikker i hele landet samt HR-partnere fra hovedkontoret.

Holdet er det første af foreløbig tre planlagte forløb, hvor hold to har været i gang et år, mens hold tre har forventet opstart i 2022.

Mere info

Læs mere om adgangskrav og uddannelsens opbygning for diplomuddannelsen i ledelse.

Hør mere om muligheden for skræddersyede uddannelsesforløb for virksomheder og organisationer, afklaring af kompetencebehov, merit og tilskud gennem omstillingsfonden.

Kontakt

Peter Brandt-Clausen

Telefon

7228 6176

Stilling

chefkonsulent