Ny lederuddannelse til ordblinde og læsesvage

Voksne med læse- og staveudfordringer får nu bedre vilkår for efteruddanne sig på videregående niveau. Som det første tilbud af sin slags opretter Erhvervsakademi Aarhus et særligt hold for ordblinde og læsesvage.

44-årige Gitte Bach Sørensen er ordblind og i gang med en akademiuddannelse i HR sideløbende med sit fuldtidsjob som salgsassistent i Lidl i Aalborg.

Med adgang til de rette it-hjælpemidler og viden om, hvordan de bruges, er Gittes ordblindhed ikke længere nogen uoverskuelig hæmsko.

”Det kommer ikke nemt til mig,” konstaterer hun.

”Jeg har svært ved at læse og skrive og kan ikke tage notater samtidig med, at jeg lytter. Derfor er det en kæmpe hjælp, at jeg kan indtale min tekst eller få læst pensumbøger op. Før jeg fik adgang til it-hjælpe-midler frygtede jeg den næste eksamen. Nu er jeg tryg ved, at jeg nok skal klare det.”

Ordblindhed en hæmsko for efteruddannelse 

Hos VUC Erhverv i Aarhus er uddannelseskonsulent Inger Goul Andersen begejstret for det nye tilbud.

”Det er en fantastisk mulighed for dem, der vil det. Vi ved af erfaring, at mange ordblinde eller folk, der er ude af træning med tage uddannelse, ikke går i gang med efteruddannelse på videregående niveau, fordi de mangler modet og tror, det bliver for stor en udfordring. Der er helt klart et behov for dette,” siger Inger Goul Andersen.

Gratis ekstra ordblindeundervisning og test

For at afdække de studerendes læse- og skriveudfordringer vil de inden studiestart få tilbud om en ordblindetest og gratis supplerende undervisning i at bruge it-hjælpemidler og lære teknikker til at skrive og læse bedre. Den del varetages af VUC Erhverv Aarhus.

Ordblindhed skal ikke være en hindring for ny viden

Hos Den Grønne Konsulenttjeneste i Skejby rådgiver uddannelseskonsulent Lotte Julin Bock ledere og medarbejdere, der arbejder indenfor gartneri-, land- og skovbrugsområdet, om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Også hun er glad for det nye tilbud, som hun tror vil resultere i, at flere vil få mod på at efteruddanne sig.

”Ordblindhed er desværre stadig en barriere for efteruddannelse i manges bevidsthed. Indenfor det grønne område møder jeg mange, der måske ikke er besværet af ordblindhed i deres hverdag, men som fravælger efteruddannelse på grund af læsevanskeligheder. Et tilbud tilpasset til denne målgruppe vil helt sikkert fremme motivationen til at tilmelde sig og gennemføre et lederkursus,” konkluderer Lotte Julin Bock.

Vil bryde tabu og skabe trygt undervisningsmiljø

På Erhvervsakademi Aarhus fortæller lektor Dan Cort Jørgensen, at de studerende vil få adgang til programmer, der kan oversætte tale til tekst og tekst til tale. Pensumbøger får de i papirudgave og som lydbog. Til eksamen vil de få valget mellem at lave en video i stedet for en 2-siders skriftlig opgave.

”Det vil være en lettelse for nogle af de svage læsere,” siger Dan Cort Jørgensen, der i øvrigt selv er ordblind og - med hårdt arbejde og stædighed - har taget en lang videregående universitetsuddannelse.

”Nogle ved måske ikke, at de er ordblinde. Andre ved det godt, men kender ikke til de mange it-hjælpemidler. Jeg har selv på egen krop mærket, hvor frustrerende det er, ikke at kunne følge med og blive hægtet af. Ved at lave en klasse kun for ordblinde og læsesvage, hvor alle har de samme udfordringer, skaber vi et trygt pædagogisk rum, hvor vi kan fokusere på at lære,” fortæller lektor Dan Cort Jørgensen.

Informationsmøde og studiestart til september

Der er informationsmøde om det nye akademifag ’ledelse i praksis’ for ordblinde og læsesvage den 19. januar '21 kl. 16.30 på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Der er studiestart til februar '21.