Frivillige på Smukfest får lederuddannelse

Kompetenceudvikling er ikke kun forbeholdt det traditionelle arbejdsmarked. Livslang læring er nu også en del af Smukfest i Skanderborg, hvor frivillige får tilbudt lederuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus

Når Smukfest i Skanderborg afholdes, tænker de færreste på, at sekstentusinde frivillige er på arbejde både før, under og efter de intense dage i august. Af de mange frivillige har tolvhundrede en ledende funktion som fx formand, subformand eller stedfortræder. Det er den gruppe Smukfest siden 2018 har tilbudt en formel lederuddannelse.

Maja Engberg-Sønderskov er frivillighedschef på Smukfest. Hun har været involveret i festivalen som frivillig siden 1998, og som ansat siden 2015. Hun ser tilbuddet om kompetenceudvikling som en vigtig del af festivalens mulighed for fortsat at kunne udvikle sig.

Festival som praksisarena

”Tidligere var det primært fællesskabet og festen som motiverede de frivillige, men i dag ser vi en stigende lyst til også at bruge festivalen som en slags praksisarena, hvor du kan øve kompetencer. Som frivillig hos os kan du fx få ansvarsområder, du ellers ikke kommer i nærheden af på dit normale arbejde, og det motiverer én type af frivillige, som vi også gerne vil imødekomme.” siger Maja Engberg-Sønderskov. 

Hun ser det øgede fokus på kompetencer og hvad du professionelt kan bruge en tjans som frivillig til, som et udtryk for den forandring, festivalen er i gang med – blandt andet ved at udstyre de frivillige ledere med en professionel værktøjskasse til opgaven.  

”Det er ikke længere nok at give folk en orange vest og bede dem foretage et par runderinger på området. Den tid er vi langt forbi. Som festival har vi i dag en størrelse, hvor der er brug for at kunne håndtere sikkerhedsspørgsmål, beredskabsplaner, kommunikation og så videre. Det er opgaver, som i højere grad kræver en professionel og fælles tilgang til ledelse. Og det opnår vi blandt andet med kompetenceudvikling af både vores ansatte ledere og frivillige ledere, siger Maja Engberg-Sønderskov.   

Passer med andre moduler

Tess Charlotte Dam gennemførte SMUK Lederuddannelse i 2018. Til daglig arbejder hun med kommunikation og design for smykkefirmaet Pilgrim, og har før det arbejdet en årrække med produktion af film og TV hos blandt andet DR, TV2 Østjylland og Delucafilm.

Tess Charlotte Dam har været frivillig på Smukfest i snart 30 år, og hendes engagement er kun vokset i takt med festivalen.

Hun har blandt andet udviklet området scene-service, hvor alt logistik omkring og dialog med musikere og managere, i forhold til det de har brug for backstage, varetages på vegne af Smukfest.

Udover SMUK lederuddannelsen har hun de seneste år også gennemført moduler i strategisk- og praktisk kommunikation. Kompetenceudviklingen har gjort en stor forskel hos både Pilgrim og Smukfest.

Brug for modeller og værktøjer

”Efter SMUK Lederuddannelsen begyndte jeg at fokusere mere på motivation af vores frivillige. Der skal jo noget andet til, når folk arbejder gratis. For mig blev nøglen at give mere ansvar til de unge. Det er vigtigt for festivalen, da fastholdelse af unge frivillige også handler om at sikre generationsskiftet blandt vores frivillige.”

”I kraft af uddannelsen har jeg fået begreber, modeller og værktøjer til at arbejde med den slags, så det i dag foregår mere bevidst og strategisk, hvor jeg tidligere så at sige bare gjorde det. I dag er jeg også blevet bedre til at være tydelig i forhold til, hvem der har ansvaret for hvad og at forklare sammenhængen på tværs,” siger Tess Charlotte Dam. 

Bedre strategisk fokus

Maja Engberg-Sønderskov er enig. Når hun ser på de omkring tres ledere, som Smukfest har haft på SMUK Lederuddannelsen, er en af de gennemgående ting, at de kommer tilbage med en anden tilgang til ledelsesopgaven.

”De ledere vi har haft på uddannelsen, bliver bedre til at se på opgaven i et helikopterperspektiv. Der er en større forståelse for den fælles ledelsesopgave og en øget bevidsthed om, at vores festival er en lærende organisation – og en anerkendelse af det som strategisk fokus. Og så betyder det meget, at vi som ledergruppe får et fælles sprog til ledelsesopgaven,” siger Maja Engberg-Sønderskov.

Lederudddannelse tilpasset Smukfest

SMUK Lederuddannelsen er formelt set modulet Ledelse i praksis på akademiniveau, der svarer til 10 ECTS-point. Men det er tilpasset til Smukfest.

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus om tilrettelæggelsen af uddannelsen til vores frivillige ledere. De har været gode til at tage imod input og få de rigtige oplysninger ud af os, som de så derefter har tilpasset et uddannelsesforløb, der både passer til vores behov og særlige kendetegn, og samtidig opfylder formalia i forhold til at være en formel kompetencegivende uddannelse.”

Og det er ifølge Maja Engberg-Sønderskov lykkes rigtig godt. Fx har SMUK Lederuddannelsen flere uddannelsesdage, da der er et stort behov for at drøfte praksis på tværs af festivalens ledere. Derudover er Erhvervsakademi Aarhus i løbende dialog med Festivalen, så uddannelsen hele tiden passer til de aktuelle behov.

Livslang læring er et vilkår

Et akademimodul strækker sig typisk over et semester og kræver, at du er på skolebænken 7-8 arbejdsdage i perioden. Meldingen fra Smukfest er, at flere og flere af de frivilliges arbejdsgivere i det civile liv giver fri med løn til skoledagene, da de godt vil støtte op om, at deres medarbejdere kompetenceudvikles.

Det er ifølge Erhvervsakademi Aarhus et tegn på, at grænserne mellem det ordinære arbejdsmarked og det frivillige Danmark flyder mere sammen, og at livslang læring er et vilkår i flere og flere funktioner.

En udvikling, som både Smukfest og Erhvervsakademi Aarhus har fokus på, så alle parter får mest muligt ud af den enkeltes kompetenceudvikling.  

Mere info

Se mere om at være frivillig til Smukfest i Skanderborg

Se mere om skræddersyet efteruddannelse til virksomheder

Har du spørgsmål, så kontakt chefkonsulent Conny Thoftdahl Westphall på cowe@eaaa.dk eller mobil 7228 6177