Færre søger ind via kvote 2

Samlet fald i antallet af kvote 2-ansøgninger i forhold til rekordåret 2021, men samme niveau som i 2020.

2.097 havde en af akademiets uddannelser på ønskesedlen, da ansøgningsfristen for de videregående uddannelser via kvote 2 udløb tirsdag den 15. marts 2022 kl. 12. 

Mange unge tyvstartede studierne sidste år

Interessen for at læse på Erhvervsakademi Aarhus er stort set uændret i forhold til 2020, men lavere i forhold til rekordåret 2021, hvor der var ekstraordinær stor søgning til de videregående uddannelser generelt. 

Rektor Anne Storm Rasmussen kalder faldet forventet set i lyset af, at flere unge tyvstartede studiestarten sidste år. Hun tilføjer, at flere forventes at tage et sabbatår modsat sidste sommer, hvor pandemien gjorde det vanskeligt for de unge at rejse eller finde arbejde.

”Efter uafbrudt vækst de sidste 12 år ser vi nu et fald i antallet af ansøgere, men tallene dækker også over fremgang på enkelte uddannelser. Eksempelvis har 51 procent flere end sidste år sat vores engelsksprogede multimediedesignuddannelse som deres 1. prioritet," siger erhvervsakademiets rektor.

På uni eller erhvervsakademiet?

21-årige Magnus Nickelsen fra Vildbjerg er en af de 245 der har søgt optagelse på finansbacheloruddannelsen. Selvom uddannelsen også kan læses i Herning tæt på hans hjem, foretrækker Magnus Aarhus som sin studieby.

”Jeg vil gerne lidt længere væk hjemmefra,” siger Magnus, der er STX-student fra Herning og i snart to år har arbejdet som landbrugsmedhjælper på en kvæggård i Vildbjerg.

”Valget stod mellem at læse en bachelor på Aarhus Universitet og en professionsbachelor i finans på Erhvervsakademi Aarhus. Jeg valgte det sidste, da den praktiske undervisningsform på mindre hold og praktik er mere mig,” tilføjer Magnus, der gerne vil arbejde med investering eller ejendomshandel.  

Fra Valby til Aarhus for at blive urban landskabsingeniør

20-årige Kaja Junker Rasmussen fra Valby har søgt ind på urban landskabsingeniør, der er en helt ny fireårig uddannelse.

Uddannelsen kan også læses i Nødebo i Nordsjælland, men Kaja har kun søgt optagelse i Aarhus. Hendes kæreste, der er gartner, har også søgt ind på akademiets jordbrugsteknologuddannelse.

”Ingen af os har været i Aarhus før, så nu håber vi begge på at kunne flytte til byen for at uddanne os,” fortæller Kaja, der tidligere har læst biologi et semester på Københavns Universitet, men droppede ud fordi det ikke var hende. Nu arbejder hun i en dyreklinik og et kundeservicecenter.

”Botanik og det grønne har min store interesse og denne uddannelse lyder som lige noget for mig. Jeg glæder mig til et praktisk studie og til at komme i praktik,” fortæller Kaja Junker Rasmussen.

Til juli får ansøgere svar på, om de er optaget

5. juli er der ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere. I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen. 28. juli vil antallet af studiepladser blive fordelt. Til den tid plejer erhvervsakademiet at have modtaget mere end 6.000 ansøgninger og i omegnen af 2.500 vil blive tilbudt en studieplads.