Erhvervakademi Aarhus skruer op for grøn omstilling

Erhvervsakademi Aarhus indgår partnerskabsaftale med Aarhus Kommune om at øge samarbejdet mellem virksomheder og uddannelser indenfor klima og bæredygtighed.

Ifølge klimaaftalen skal Erhvervsakademi Aarhus understøtte kommunens ambition om at bringe energiforbruget ned og skabe et fossilfrit samfund.

”Vi har allerede nu en lang række uddannelser, der har klima, miljø og bæredygtighed som omdrejningspunkt. Vi vil rigtig gerne arbejde endnu mere med de synergier, der er med erhvervslivet, hvor der i disse år er et fantastisk momentum for at arbejde med grøn omstilling – ikke mindst med FN’s verdensmål i ryggen,” siger rektor Christian Mathiasen.

Efteruddanner revisorer i bæredygtighed

Som eksempel fremhæver Christian Mathiasen det kursus, akademiet har udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune. Det retter sig mod en profession, man måske ikke umiddelbart forbinder med klimaudfordringerne.

”Vi har sat fokus på revisorerne. Det er en gruppe som har et unikt kendskab til virksomhedernes udgiftsposter. De har derfor også muligheden for at hjælpe virksomhederne med at kigge på deres energiomkostninger og præsentere grønne alternativer. Første kursus er afviklet. Flere er på vej," siger han og tilføjer, at akademiet har udviklet en række enkeltfag i bæredygtighed til erhvervslivet.

Fokus på at spare på energien

Udover ønsket om at efteruddanne erhvervslivet indenfor bæredygtighed og få bæredyghed på skemaet hos akademiets mange tusinde fuldstidsstuderende, er akademiet også bevidst om sin egen påvirkning. 

”Vi lægger mange kræfter i at optimere vores bygninger klogt. Bl.a. med fokus på belysning og ventilation. Vores kobberbeklædte nul-energi-hus på Ringvej Syd (billede) er et fysisk bevis på det. Samtidig har vores kantine fokus på at nedbringe madspild,” siger Christian Mathiasen.

Også placeringen er klimavenlig.

”Det er helt klart et plus, at vores uddannelseshuse ligger tæt på offentlig transport. Og nu, hvor letbanen stopper lige herude, kan vi ikke få det meget bedre i forhold til at tilbyde alternativer til bilen for vores studerende og undervisere."