Ekstraordinær stor søgning til Erhvervsakademi Aarhus

Der er ekstra meget rift om kvote 2-pladserne på Erhvervsakademi Aarhus i år. I alt er der kommet 3.375 ansøgninger. Det er 15 procent flere sammenlignet med sidste år.

22-årige Isabella Paaske er en af de rekordmange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus via kvote 2.

Hun blev student i 2019 og havde planlagt to sabbatår med rejser. Men det kom coronapandemien i vejen for. I stedet har hun arbejdet som serviceassistent i Bilka og vil nu i gang med at uddanne sig.

”Økonomi og it er fag, der aldrig går af mode og som jeg ser et stort potentiale i. Jeg håber derfor, at jeg kommer ind,” siger Isabella, der har søgt ind på professionsbachelor i økonomi og it.

15 procent flere ansøgninger

I alt har Erhvervsakademi Aarhus modtaget 3.375 kvote 2-ansøgninger. Det er 436 flere eller en fremgang på 15 procent sammenlignet med sidste år.

”Vi glæder os over det gode ansøgertal og over, at de unge mennesker i denne tid også tænker på fremtiden og søger ind på uddannelser hos os,” siger rektor Anne Storm Rasmussen og hæfter sig samtidig ved, at erhvervsakademiet har ansøgerfremgang for 12. år i streg.

Finans og it hitter

Erhvervsakademi Aarhus oplever fremgang på uddannelser som finansbachelor, professionsbachelor i økonomi og it og finansøkonom, hvor 1. prioritetsansøgningerne er steget med henholdsvis 33, 41 og 28 procent i forhold til sidste år.

"Det er positivt, når vi kan se, at flere søger ind på uddannelser med rigtig fine beskæftigelsesmuligheder. Det er en klar gevinst for alle," siger Anne Storm Rasmussen.

Erhvervsakademiets mest søgte uddannelse er markedsføringsøkonom med 808 kvote 2-ansøgninger. Dernæst kommer multimediedesign og finansøkonom.

Kerstine vil videreuddanne sig indenfor it

27-årige Kerstine Boldsen fra Horsens er en af de 52 unge, der har søgt ind på den helt nye professionsbacheloruddannelse i it-arkitektur. De sidste otte år har den kontoruddannede Kerstine arbejdet som salgskoordinator i BESTSELLER og Verpan. Nu håber hun på et sporskifte til et mere udfordrende arbejdsliv indenfor it.

”Jeg har længe haft et ønske om at videreuddanne mig, så jeg kan foretage et sporskifte til et arbejdsliv indenfor it-branchen. Jeg har altid haft en interesse i it og i den rolle, som den teknologiske udvikling spiller for virksomheder og mennesker. Med uddannelsens fokus på teknologi, forretning og ledelse får jeg mulighed for agere som bindeled mellem virksomheder og it-brugere og forhåbentlig være med til at få forandringer til at ske,” siger Kerstine, der kun har søgt denne ene uddannelse.

Corona kom i vejen for skijob

22-årige Jacob Kaae har også søgt ind på professionsbachelor i it-arkitektur. Uddannelsen startede op i januar som den første af sin slags i landet.

Indtil corona’en ramte, arbejdede Jacob som skiguide i Italien. I dag arbejder han som serviceassistent i Bilka og i IKEA’s returafdeling.

”Efter et par sabbatår, som har været anderledes end forventet pga. corona, glæder jeg mig til at begynde på et studie. Jeg har søgt ind, fordi jeg gerne vil have en praktisk uddannelse, der er skræddersyet til erhvervslivet, med praktik og gode jobmuligheder. Jeg drømmer om at arbejde i feltet mellem firmaer og it-udviklere, med teknik og mennesker,” siger Jacob, der er STX-student fra Aarhus Gymnasium.

Til juli får ansøgere svar på, om de er optaget

5. juli er der ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgere. Her plejer akademiet at modtage i omegnen af 3.800 ansøgninger. I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen. 28. juli vil antallet af studiepladser blive fordelt blandt de mange ansøgere. Her plejer i omegnen af 2.300 unge at få tilbudt en studieplads.