Camilla er ordblind og efteruddanner sig i ledelse: Nu skal flere have muligheden

Voksne med læse- og staveudfordringer får nu bedre vilkår for efteruddanne sig på videregående niveau.

Camilla Engelgreen (billedet) fra Aarhus har de sidste to år videreuddannet sig i ledelse sideløbende med sit job som uddannelseskoordinator hos Nuuday. Som ordblind er Camilla besværet af at læse og skrive. Det afholdt hende dog ikke fra at gå i gang med en efteruddannelse i ledelse på bachelorniveau.

”Fra min skole- og studietid har jeg været vant til at knokle. Men det var enormt hårdt og jeg følte mig konstant bagud,” fortæller Camilla.

Hjælp til at læse, stave og skrive

Halvvejs gennem sin efteruddannelse fik Camilla adgang til forskellige it-redskaber. Med dem læser, staver og skriver Camilla nu uden problemer og frygter ikke længere den næste eksamen.

”Jeg er simpelthen så godt klædt på nu. Faktisk er jeg ofte i bedre tid færdig med tekster og opgaver end mange af mine medstuderende,” siger hun.

Ny lederuddannelse til ordblinde og læsesvage

Dan Cort Jørgensen er chefkonsulent og underviser i ledelse på Erhvervsakademi Aarhus. Ifølge ham er ordblindhed en barriere for efteruddannelse i manges bevidsthed. Men det er slut nu. Fra februar starter et nyt hold - det første af sin slags i Danmark - kun for læsesvage og ordblinde.

”Dette tilbud er unikt. Det er ikke set før med lederuddannelse på deltid på videregående niveau specifikt rettet mod denne målgruppe,” fortæller Dan Cort Jørgensen.

Hør i denne video (2:02) lektor Dan Cort Jørgensen og diplomstuderende Camilla Engelgreen fortælle om lederuddannelse til ordblinde:

Gratis ekstra ordblindeundervisning og test

For at afdække de studerendes læse- og skriveudfordringer vil de inden studiestart få tilbud om en ordblindetest og gratis supplerende undervisning i at bruge it-hjælpemidler og lære teknikker til at skrive og læse bedre. Den del varetages af VUC Erhverv Aarhus.

Vil bryde tabu og skabe trygt undervisningsmiljø

Dan Cort Jørgensen fortæller, at de studerende vil få adgang til programmer, der kan oversætte tale til tekst og tekst til tale. Pensumbøger får de i papirudgave og som lydbog. Til eksamen vil de få valget mellem at lave en video i stedet for en 2-siders skriftlig opgave.

”Det vil være en lettelse for nogle af de svage læsere,” siger Dan Cort Jørgensen, der i øvrigt selv er ordblind og - med hårdt arbejde og stædighed - har taget en lang videregående universitetsuddannelse.

”Nogle ved måske ikke, at de er ordblinde. Andre ved det godt, men kender ikke til de mange it-hjælpemidler. Jeg har selv på egen krop mærket, hvor frustrerende det er, ikke at kunne følge med og blive hægtet af. Ved at lave en klasse kun for ordblinde og læsesvage, hvor alle har de samme udfordringer, skaber vi et trygt pædagogisk rum, hvor vi kan fokusere på at lære.”

Informationsmøde og studiestart

Der er informationsmøde om det nye akademifag ’ledelse i praksis’ for ordblinde og læsesvage den 19. januar 2021 kl. 16.30 på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Der er studiestart den 8. februar 2021.

Tilmeld dig her: https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/ledelse/ledelse-i-praksis/