Danmark Har Fået Otte Nyuddannede Måleteknikere (1)

Danmark har fået otte nyuddannede måleteknikere

Otte nyuddannede fik mandag hatten på til afslutningsreception på en veloverstået akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi fra Erhvervsakademi Aarhus.

De otte dimittender er andet hold fra uddannelsen, der havde opstart i efteråret 2019.

En af dimittenderne er René Hansen fra Novo Nordisk. Han er oprindelig uddannet maskinarbejder, men har arbejdet som kalibrerings- og måletekniker i mange år.

”Jeg er autodidakt indenfor faget, men nu har jeg papir på mine kompetencer,” siger René Hansen (nummer to lige bag forreste række fra venstre).

Uddannelsesforløbet har rustet René til at varetage komplicerede måletekniske opgaver.

”Selv en garvet en som mig har det givet et stort udbytte.”

Fra værktøjsmager til måletekniker

Måletekniker Inger Kudahl fra Grundfos (forreste række til højre) har også taget uddannelsen for at få papir på det, hun har arbejdet med i mange år.

”Det har været rigtig godt med nogle dedikerede undervisere og et godt studiemiljø. Jeg kan helt klart anbefale uddannelsen,” siger den 39-årige måletekniker, der har en baggrund som værktøjsmager.

De øvrige dimittender er:

Ole Roland Løff, Novo Nordisk, Charlotte Haagensen, Novo Nordisk, Majbritt Hansen, Novo Nordisk, Gustav Kristian Højgaard, Andersson & Sørensen Eftf., Morten Engdahl Olsen, Andersson & Sørensen Eftf. og Lars Schmidt, Siemens Gamesa.

Studerende kommer fra hele landet

De studerende kommer fra hele Danmark, tager uddannelsen sideløbende med deres fuldtidsjob og har typisk undervisning en gang om måneden gennem de to år, uddannelsen varer. 

Lige nu læser 60 på uddannelsen, som har opstart hvert halve år.

Stor efterspørgsel efter måleteknikere

Ifølge lektor og koordinator på uddannelsen Rudi Brent er der et stort behov i danske virksomheder for uddannede måleteknikere. 

"Mange kender ikke til denne uddannelse, men der mangler kolossalt mange måleteknikere, så vi håber, at flere virksomheder vil få øjnene op for denne deltidsuddannelse og benytte sig af den til at opkvalificere deres ansatte," siger han.

Til januar 2023 starter ti nye på uddannelsen, men der er plads til flere.

For at tilgodese studerende fra Sjælland foregår undervisningen i efteråret i Hillerød.

Efteruddannelse i måleteknik, kalibrering og kvalitetssikring

Som uddannet i kvalitet og måleteknologi kan man sikre kvaliteten af måledata i både laboratorier og produktion, identificere fejlkilder og kvalitetssikre laboratorieudstyr, måleudstyr og instrumenter.

Uddannelsen henvender sig til alle, der enten vil eller allerede arbejder med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring.

Uddannelsen er særlig oplagt for fx smede, drift- eller procesoperatører og faglærte inden for el, eller gerne vil bygge ovenpå med specialiseret viden inden for måleteknologi.

Ufaglærte kan også få adgang til uddannelsen via en individuel kompetencevurdering.

Uddannelsen er opdelt i moduler af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt.

Se mere om akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi.