Bachelorprojekt Om Luftforurening Præmieret Med 2500 Kr

Bachelorprojekt om luftforurening præmieret med 2.500 kr. 

Professionsbachelor i jordbrug Anita Vang Krogh vinder JID-prisen og 2.500 kroner for eksamensprojekt om luftforurening i Aarhus.

Anita Vang Krogh har undersøgt fodgængers, kørestolsbrugere og cyklisters eksponering for partikelbaseret luftforening på to strækninger i Aarhus.

Projektet er skrevet i samarbejde med Teknik og Miljø, Aarhus Kommune og Teknologisk Institut, og kommer med anbefalinger til, hvordan man opnår et renere byrum.

"Jeg havde ikke forventet, at jeg vil ende som vinderen af denne pris, men jeg er meget taknemmelig for, at valget endte på min opgave," siger Anita Vang Krogh. 

"At modtage prisen er som at binde den perfekte knude på 3,5 års rejse på erhvervsakademiet - et symbolsk øjeblik, der elegant samler alle mine anstrengelser og triumfer i en stolt og værdifuld afslutning. Prisen giver mig det fornemmeste springbræt til at bevæge mig ud på jobsøgningsmarkedet med selvtillid og tro på tingene," tilføjer den nyuddannede professionsbachelor i jordbrug med speciale i natur og miljø, der har en bagrund som jordbrugsteknolog.

Undervejs i sit uddannelsesforløb har Anita været i praktik hos miljøteamet i SEGES og i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, i afdelingerne for grønne områder og medborgerskab.

Under grænseværdierne

Opgaven konkluderer, at der på de to undersøgte strækninger i Aarhus ikke opstår markante forurenings-hotspots der overstiger EU's grænseværdier.

Dog viser studiet, at der på trods af, at grænseværdierne for forurening overholdes, stadig er et stykke vej til at overholde WHO’s anbefalinger fra 2021.

Luftforurening er en trussel mod global folkesundhed

Hvert år dør i omegnen af syv millioner mennesker for tidligt som følge af at have været eksponeret for forurenet luft. Værst står det til i de større byer, hvor stadig flere mennesker flytter til og lever. 

Holistisk og inkluderende

Prisoverrækkelsen fandt sted på Erhvervsakademi Aarhus torsdag den 11. januar 2024, hvor prisoverrækker Peter Bromark, der er sekretariatsleder i jordbrugsteknologernes faglige organisation JID, begrundede valget af prismodtageren således:

”Opgaven har en holistisk synsvinkel på byrummets brugere, og inkluderer sårbare grupper som kørestolsbrugere og børn i klapvogne, der kan være mere modtagelige for de negative effekter forårsaget af luftforurening. Opgaven er velskrevet, tager fat i en aktuel problematik og formår at trække lokale forhold op i en global sammenhæng.”

JID-prisen uddeles en gang årligt i forbindelse med dimissionen.