Studerende Professionsbacheloruddannelse It Arkitektur 1075

239 unge starter på en uddannelse til januar

Studiestart er ikke kun en lun augustting. 29. januar 2024 vil akademiets bygninger vrimle med 239 nye, forventningsfulde 1. semesterstuderende.

239 unge fik tidligere på måneden besked om, at de er optaget på en af akademiets syv uddannelser med studiestart i begyndelsen af 2024.

Akademiet har modtaget 375 ansøgninger, heraf 274 1. prioritetsansøgninger.

Det er en stigning på 11 procent i 1. prioriteter og 19 procent totalt, sammenlignet med sidste år.

Rektor: ’Godt for fremtidens arbejdsmarked’

Særligt it-uddannelserne har ansøgerfremgang.

"Det lover godt for fremtidens arbejdsmarked, at de unge søger mod fag med god beskæftigelse," siger rektor Anne Storm Rasmussen.

"Efterspørgslen fra erhvervslivet på it- og tekniske kompetencer er stigende. Derfor er det glædeligt, at vi kan tilbyde så mange kvalificerede ansøgere en studieplads," tilføjer hun.

Flest vil læse til datamatiker

Datamatiker er den mest søgte uddannelse med 122 ansøgere til 72 studiepladser.

32 procent flere end sidste år har søgt uddannelsen som deres førsteprioritet.

Næstmest søgt er multimediedesigner

64 er optaget på multimediedesign, der melder fuldt.

Uddannelsen havde ved ansøgningsfristen 1. december modtaget 84 ansøgninger, heraf 71 1. prioriteter.

Også it-teknolog og it-arkitektur er populære med hhv. 64 og 58 ansøgninger til 37 og 33 pladser og ansøgerfremgang på 45 og 41 procent.

Flest studerende starter om sommeren

Siden 2009 har Erhvervsakademi Aarhus oplevet en stor vækst i ansøger- og optagstal.

Til sommer forventer akademiet igen at få i omegnen af 3.900 ansøgninger og optage ca. 2.200 nye studerende.

Der optages markant færre studerende til studiestart om vinteren.

Stadig ledige pladser - søg inden 5. januar kl. 12

Datamatiker- og it-teknologuddannelsen melder om alt optaget.

De øvrige fem uddannelser som fx it-arkitektur, multimediedesigner og laborant har enkelte ledige studiepladser med studiestart 29. januar 2024.

Se de ledige pladser her.