Erhvervsakademi Aarhus Sønderhøj 11 Byggeplads

210 studerende fra naturvidenskabelige uddannelser flytter fra Hasselager til Viby J.

Til august flytter laboranter, miljøteknologer, fødevarebachelorer og business og vandteknologer ind i et 5.000 m2 nyt, stort uddannelseshus med attraktivt studiemiljø og topmoderne faciliteter.

Det nye hus indrettes med undervisningslokaler til mikrobiologi- bioteknologi-, kemi- og miljøfag, laboratorier, proceskøkken og bryggeri, så de studerende inden for naturvidenskab og teknologi får optimale rammer for deres studietid og kommer tættere på andre faggrupper.

5.400 studerende samlet 

Med flytningen til Sønderhøj 11 i Viby J. samles alle akademiets 5.400 studerende på de videregående uddannelser på fire forskellige lokationer inden for ti minutters gang.

De naturvidenskabelige studerende får dermed endnu større mulighed for at blive en del af et levende studiemiljø.

”Vi glæder os til at kunne tilbyde vores studerende et endnu stærkere, tværfagligt studiemiljø og topmoderne faciliteter. Det bliver et stort løft for os,” siger uddannelseschef Lars Villemoes fra Erhvervsakademi Aarhus.

Udstyr til vanskelige analyseopgaver

De 5.000 m2 huser uddannelserne laborant, fødevarebachelormiljøteknolog, professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi og professionsbachelor i business og vandteknologi.

Slaraffenland

Laboranterne får to etager dedikeret til forsøg og undervisning med kemiske og biologiske laboratorier, herunder forskellige kromatografiske, masse-spektrometriske og fotometriske analyser, hvor de studerende kan dygtiggøre sig indenfor mikrobiologi og molekylærbiologiske metoder.

Foruden standardudstyr kommer der også til at være en række avanceret udstyr i den nye bygning, fx GCMS, LCMS NIR- og ICP i det kemiske laboratorium, qPCR og ELISA i bioteknologilaboratoriet. 

Ølbryggeri og spildevandsanlæg

Derudover etableres et pilotbryggeri til 100 liter øl og et spildevandsanlæg i miljølaboratoriet og sensoriklokale til fødevarebacheloruddannelsen i forbindelse med proceskøkken. 

PFAS-analyser og DNA-sekventering

På uddannelserne arbejdes der bl.a. med PFAS-analyser, sekventering af DNA fra mikroorganismer, bæredygtig fødevareproduktion og vand- og jordrensning

Forskere og industrien får også gang i huset

Udover de 210 naturvidenskabelige studerende danner huset også rammer for forskere og kursister, som tager efter- og videreuddannelse indenfor bl.a. kvalitet- og måleteknologi.

Flere studiepladser, der fører til job

På Erhvervsakademi Aarhus oplever man, at der er rift om dimittenderne og håber, at de nye, attraktive rammer vil appellere til endnu flere uddannelsessøgende. 

Huset vil stå færdigopført og klar til indvielse i august 2024.